Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Studiedag:
Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op 'Impact Assessment'

Vrijdag 30 april 2010, hele dag, Brussel

Inhoud >
< Programma >
Praktisch >
Inschrijving >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

Centraal thema van de VEP-studiedag 2010 is de ex ante evaluatie van beleid en regelgeving, ook wel gekend onder de Engelse term 'impact assessment'.

Twee gerennomeerde keynote speakers met expertise terzake situeren het onderwerp: dhr. Cesar Cordova-Novion en dhr. Andrea Renda plaatsen (ex ante) impact assessment in respectievelijk internationaal en Europees perspectief. Wat zijn de trends in de praktijk van het ex ante evalueren van beleid en regelgeving? Welke ervaringen heeft men opgedaan met de toepassing en de doorwerking? Is het instrumentarium geëvolueerd? En wat zijn gelijkenissen en verschillen tussen regio's of landen op deze punten?

Het programma zoomt vervolgens verder in op het instrumentarium en de praktijk binnen bepaalde beleidssectoren of toegepast op specifieke beleidsthema's. We doen dit via 2 reeksen van 3 parallelle workshopsessies. U kiest 2 sessies uit (voor- en namiddag) die aansluiten bij uw persoonlijke interesses en/of beroepsmatige invalshoek.

De topics van de 6 workshopsessies zijn:

[voormiddag]
(1) Reguleringsimpactanalyse
(2) Duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling
(3) Ex ante toetsing van uitvoerbaarheid / handhaafbaarheid

[namiddag]
(4) Competition Impact Assessment
(5) Strategische milieu- en mobiliteitseffectenrapportage
(6) Armoede en sociale impact analyse

Elke sessie bestaat uit twee presentaties gevolgd door een kritische reflectie hierop van een derde spreker. Vervolgens wordt het debat open getrokken naar alle deelnemers van de sessie. Een moderator leidt de gedachtenwisseling in goede banen.

's Middags, als overbrugging tussen de 2 reeksen van parallelle workshopsessies, is een broodjeslunch voorzien.

Omstreeks 16.00 uur sluiten we de studiedag af met een slotwoord en receptie waar u verder van ideeën en gedachten kan wisselen.

 Programma

08u30 Onthaal
09u00 Inleiding door dagvoorzitter (VEP) (pdf)
09u15 Keynote speakers

Impact Assessment: an international perspective
(pdf)
Mr. Cesar Cordova-Novion, Director of Jacobs and Associates, Washington DC and former Deputy Head of the OECD's Regulatory Manament and Reform Division

Impact Assessment: a European perspective (pdf)
Mr. Andrea Renda, Senior Research Fellow, Centre for European Studies (CEPS), manager of the CEPS Regulatory Affairs Programme
10u15 opdeling in workshops
10u30 Instrumenten voor impactanalyse in de praktijk (deel I)
parallelle workshopsessies:
 
(1)
Reguleringsimpactanalyse
(RIA)
(2)
Duurzame ontwikkelings-effectbeoordeling (DOEB)
(3)
Ex ante toetsing van
uitvoer- en handhaafbaarheid
 

IA binnen de Europese Commissie
Anne Meuwese (pdf)
Universiteit Tilburg

De Vlaamse RIA
Frederik Vanlaere (pdf)
Dienst Wetsmatiging


Kritische reflecties

Rob Van Gestel (pdf)
Universiteit Tilburg

Debat met de zaal

DOEB in Europa
Peter De Smedt (pdf)
Europese Com. - DG RES

De federale DOEB-test
Joëlle Pichel (pdf)
Federale overheid, PODDO


Kritische reflecties

Jean Hugé (pdf)
VUB

Debat met de zaal
NL: Instrumenten & ervaringen
Dick Ruimschotel (pdf)
CMC/T11 Company (NL)

De Vlaamse praktijk
Mark Willems (pdf)
Vl. overheid, Inspectie werk en sociale economie

Kritische reflecties
Koen Van Aeken
Universiteit Tilburg

Debat met de zaal
12.30 Lunch
14.00 Instrumenten voor impactanalyse in de praktijk (deel II)
parallelle workshopsessies:
 
(4)
Competition Impact Assessment
(5)
Strategische milieu- en mobiliteitseffectenrapportage
(6)
Armoede en sociale impact analyse
 

OESO-initiatieven
Peter Van Humbeeck (pdf)
SERV en UA


Federale ervaringen

Jacques Steenbergen (pdf)
Dienst voor de mededinging

Kritische reflecties

Frank Naert (pdf)
Hogeschool Gent


Debat met de zaal

Milieueffectenrapportage (MER)
Pascal Van Gheluwe (pdf)
Vl. overheid, Dienst Begeleiding Gebiedsgericht Planprocessen

Mobiliteitseffectenrapportage
Dirk Holemans (pdf)
Expert (rapport)

Kritische reflecties
Luc Hens (pdf)
VUB


Debat met de zaal
Europese ervaringen
Peter Lelie (pdf)
Europese Com. - DG EMPL


Plannen in Vlaanderen

Anne Van Lancker (pdf)
Experte

Ervaringen met JoKER
Joost Van Haelst (pdf)
Ag. Soc-Cult. Werk voor Jeugd en Volwassenen (handleiding)

Debat met de zaal
16.00 Slotwoord en receptie    

 Praktisch

Deze studiedag van het VEP vindt plaats te Brussel op vrijdag 30 april 2010, van 09u00 - 16u00.
Plaats: Brussel, Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel.
Download wegbeschrijving

 Inschrijving

Deelnameprijs:
65
euro
55 euro (leden VVBB 2010, meer info VVBB-lidmaatschap 2010)

In de deelnameprijs zijn onthaalkoffie, een uitgebreide broodjeslunch, receptie en documentatiemap inbegrepen).
De betaling geschiedt na ontvangst van de factuur.

(Inschrijven kan tot en met 23 april. Vergeet niet uw keuzes ivm workshops aan te duiden op het formulier! Uw inschrijving is definitief na onze bevestiging.

 Bijkomende inlichtingen

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 5-05-2010
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven