Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

   Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB)

Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is gekaderd binnen de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB).

De Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid, als vzw opgericht in 1988 te Brussel, heeft als belangrijkste doelstelling het promoten van de bestuurskunde in België. De VVBB is een trefpunt waar, vanuit wetenschap en praktijk, samen aan onderzoek en uitwisseling van ervaringen wordt gedaan, met het oog op een betere bestuurspraktijk en de gezamenlijke aanpak van bestuurskundige problemen.
In haar profiel ligt de specificiteit en tegelijk de meerwaarde van de VVBB: zij biedt een uniek, ongebonden en onafhankelijk uitwisselingsforum aan nederlandstalige ambtenaren, politici van alle bestuursniveaus en wetenschappers van diverse onderzoeksinstellingen. De samenstelling van de Raad van Bestuur, voorgezeten door prof. Geert Bouckaert, reflecteert dit open profiel van de VVBB.

De actieve en steunende rol van de VVBB als bevoorrechte partner bij de opstart en werking van het Vlaams Evaluatieplatform ligt dan ook helemaal in de lijn haar doelstellingen.

Meer info over de VVBB vindt u op haar website: www.bestuurskunde.be of www.vvbb.be

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 22-09-2017
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven