Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Platform

Missie >
Historiek >
< Structuur >
< Lidmaatschap >
< Themagroepen >

 Missie

Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is een open netwerk gericht op:

  • het organiseren en bevorderen van de uitwisseling van ideeën, ervaringen, kennis en informatie met betrekking tot beleidsevaluatie
  • tussen de verschillende betrokken actoren (overheid, academische wereld, consultancy, middenveldorganisaties, adviesraden, stichtingen, denktanks), beleidsdomeinen en bestuursniveaus.

Het VEP beoogt:

  • het opbouwen, verstevigen en verspreiden van een evaluatiecultuur.
  • het versterken van de evaluatiecapaciteit van de verschillende actoren.
  • het verhogen van de kwaliteit van de beleidsevaluatie.
  • het stimuleren van de invloed en het gebruik van beleidsevaluatie.

Het VEP wil tevens fungeren als aanspreekpunt voor internationale contacten binnen het theorie- en praktijkveld van beleidsevaluatie.

Download de voorstellingsfiche van het VEP.

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 22-09-2017
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven