Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Platform

Missie >
< Historiek >
< Structuur >
< Lidmaatschap >
< Themagroepen >

 Historiek

Beleidsevaluatie krijgt meer en meer aandacht van beleidsmakers; in het buitenland maar ook bij de binnenlandse overheden. Deze trend is gemeenschappelijk voor een brede waaier van beleidssectoren en voor alle bestuurslagen.

Die vaststelling was voor de de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) het vertrekpunt om in 2006 een reeks van drie symposia te organiseren met als titel: "Evaluatie, een meerwaarde voor beleid?". In deze triade werden achtereenvolgens vraag en aanbod verkend, praktijkervaringen met het toepassen van methoden en technieken gedeeld en bijzondere vraagstukken zoals het evalueren van domeinoverschrijdend beleid belicht. Op de laatste studiedag werd tevens een eerste aanzet gegeven tot de opstart van een Vlaams Evaluatieplatform. Meer informatie over deze studiedagen vindt u hier.

In 2007 werd achter de schermen voort gewerkt aan dit iniatief door verschillende organisaties: de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB), het Instituut voor de Overheid (IO, K.U.Leuven), het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA, K.U.Leuven), het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB, UA), het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB, UA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Rekenhof, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het MIRA-team van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Bestuursschool van het Provinciebestuur Vlaams-Brabant.

Op 7 december 2007 werd het Vlaamse Evaluatie Platform (VEP) officieel gelanceerd in zaal 'De Schelp' van het Vlaams Parlement.

2008 werd het eerste werkingsjaar van het VEP. Naast workshops over het evaluatieproces, werden ook verschillende ontbijtsessies georganiseerd met personaliteiten uit de evaluatiewereld. De leden werden op de hoogte gehouden via een eigen e-nieuwsbrief en deze website.

In 2009 vondt de eerste studiedag van het VEP plaats over het werken met indicatoren voor de opvolging en evaluatie van beleid, waaraan ca. 150 personen participeerden. Workshops werden georganiseerd inzake de doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsevaluatie bij de lokale besturen. Er werden ook ontbijtsessie georganiseerd rond de evaluatie van communicatiebeleid en het nut van geo-informatie voor beleidsevaluatie.

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 22-09-2017
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven