Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
  Platform

Missie >
< Historiek >
< Structuur >
< Lidmaatschap >
< Themagroepen >

 Structuur

Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is gekaderd binnen de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB).

Het VEP wordt aangestuurd door een coördinatiecomité dat functionele autonomie heeft met betrekking tot de missie, de doelstellingen en de activiteiten van het VEP. Het secretariaat van de VVBB verzorgt het beheer van deze website, de communicatie en documentatie bij VEP-activiteiten en levert daarvoor financiële steun. Het VEP kan ook bogen op logistieke ondersteuning vanuit andere organisaties betrokken bij de opstart en de coördinatie van het platform.

Het VEP-coördinatiecomité is samengesteld met personen uit de academische wereld, de overheid en de private sector. De actuele samenstelling is als volgt:

Peter Van Humbeeck Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Bart De Peuter KU Leuven - Instituut voor de Overheid
Valérie Pattyn Universiteit Leiden - Instituut voor Bestuurskunde
Nathalie Holvoet Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer, Universiteit Antwerpen
Huib Huyse Hoger Instituut voor de Arbeid, K.U.Leuven
Dries Verlet Studiedienst van de Vlaamse Regering
Caroline Gijselinckx Vlaamse overheid, Departement Onderwijs en Vorming
Filip De Maesschalck dienst Bijzondere Evaluatie, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Adri De Brabandere Rekenhof
Ella De Smedt Rekenhof
Marleen Van Steertegem Vlaamse Milieumaatschappij - MIRA
Ann De Coen IDEA Consult
Joos Gysen Consultant

 

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 22-09-2017
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven