Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
  Platform

Missie >
< Historiek >
< Structuur >
< Lidmaatschap >
< Themagroepen >

 Themagroepen

Het VEP startte in 2010 met een nieuw instrument om nog meer ondersteuning te bieden voor het samenbrengen van ideeën en ervaringen toegespitst op beleidsevaluatie in een welbepaalde beleidssector of rond een specifiek thema (bv. een methode, procesmanagement, evaluatiecapaciteit, evaluatiecultuur, enz...): de themagroepen !

Een eerste themagroep zag in het voorjaar van 2010 het levenslicht: 'Evaluatie in ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking is een sector waarin vrij veel geëvalueerd wordt, maar waar evaluatoren met een specifieke context worden geconfronteerd en dito uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak van dataverzameling (toegang, beschikbaarheid, kwaliteit). Bovendien worden beheersinstrumenten gebruikt die minder in andere sectoren worden gehanteerd. Ook de veelheid en diversiteit aan actoren, o.m. door de geografische dimensie en de culturele verschillen, zorgt voor een complexe beleidscontext. Het evalueren daarvan vergt dan ook vaak sectorspecifieke expertise, benaderingen en volgt een eigen terminologie.

Om gericht ervaringen te kunnen uitwisselen heeft een groep mensen uit de ontwikkelingssamenwerking het initiatief genomen om binnen het VEP een groep te creëren die af en toe een activiteit zal organiseren over evaluatie van ontwikkelingssamenwerking. De bedoeling hiervan is om kennis en ervaring te delen, te discussiëren over bestaande en nieuwe methodes, en om de evaluatiecultuur in de ontwikkelingssamenwerking te bevorderen. Deze activiteiten zijn niet enkel bedoeld voor evaluatoren van ontwikkelingssamenwerking, maar voor iedereen die af en toe in contact komt in deze sector met evaluaties, of die zelf af en toe eens een evaluatierapport leest of gebruikt.

Wil u ook een VEP themagroep opstarten? Conctacteer het VEP!

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 22-09-2017
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven