Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Workshop

Evalueren door middel van visiteren

Vrijdag 7 december 2012, voormiddag, Brussel

Inhoud >
< Programma >
Praktisch >
Inschrijving >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

Visiteren is in verschillende sectoren geen onbekende methode, in sommige domeinen zelfs een beproefd recept om te evalueren. Visiteren brengt elementen externe evaluatie en zelfevaluatie samen. Hoe zit dat precies? Wat zijn randvoorwaarden voor een goede visitatie? Wat zijn de ervaringen en aandachtspunten van degene die visiteert en van de gevisiteerde? De workshop beoogt de uitwisseling van informatie en ideeën over deze vragen.

Bart Van Herck (IdeaConsult) stond stil bij het gebruik van visitatie als evaluatiemethodiek in Vlaanderen en belicht de case van de stedenvisitatie. Gerard Van Bortel (Technische Universiteit Delft) belichtte, vanuit zijn functie als voorzitter van de visitatieraad van sociale huisvestingsmaatschappijen, het gebruik van het instrument in de Nederlandse en Vlaamse woonsector. Adri De Brabandere (Rekenhof) belichtte de inzichten vanuit een externe kijk op het gebruik van visitaties binnen de onderwijssector in het kader van kwaliteitsbewaking. Na de pauze komt het perspectief van de gevisiteerden aan bod Alain Wyffels deelde zijn ervaringen met de visitatie van zijn plattelandsgemeente Langemark-Poelkapelle waar hij burgemeester is en Marc Bloeyaert sprak over de visitatie van de politieschool West-Vlaanderen waarvan hij directeur is. Aansluitend kon het publiek deenemen aan een interactieve reflectie met alle sprekers.

 Programma

09u00

Onthaal

 

 

09u15

Verwelkoming

 

Dhr. Joos Gysen (zaakvoorder MONDEL)

 

 

09u25

Visitatie als evaluatiemethodiek in Vlaanderen - context en case stedenvisitatie

 

Bart Van Herck (IdeaConsult) (pdf)

 

 

09u45

Visitatie als evaluatiemethodiek in Nederland - context en case visitatie woningcorporaties (NL) en sociale huisvestingsmaatschappijen (Vl)

 

Dhr. Gerard Van Bortel, (Technische Universiteit Delft en voorzitter van de Visitatieraad voor Sociale Huisvestingsmaatschappijen) (pdf)

 

 

10u05

Visitaties in de hogescholen en universiteiten

 

Dhr. Adri De Brabandere, Eerste auditeur-revisor bij het Rekenhof (pdf)

 

 

10u25

Koffiepauze

 

 

10u45

Ervaringen vanuit het perspectief van gevisiteerde: korte praktijkgetuigenissen en panelgesprek

 
 • Alain Wyffels, burgemeester gemeente Langemark-Poelkapelle (pdf1) (pdf2)

 

 • Marc Bloeyaert, directeur politieschool Westvlaanderen

 

Aansluitend panelgesprek met alle sprekers en reflectie met de deelnemers, moderator: Joos Gysen (verslag panelgesprek)

 

 

12u00

Einde


 Praktisch

De workshop van het VEP vond plaats te Brussel op vrijdag 7 december 2012, van 9u00 tot 12u00.

Plaats: Rekenhof, Regentschapsstraat 2, 1000 Brussel.

 Inschrijving

Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Indien u inschrijft rekenen we erop dat u ook effectief aanwezig zult zijn.

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt. De volgorde van inschrijving is hierbij bepalend.
Uw inschrijving is definitief na onze bevestiging. Inschrijven kan tot en met 4 december.

Inschrijving VOLZET

 Bijkomende inlichtingen

 • Inhoudelijk verantwoordelijke:
  Bart Van Herck
 • Praktische inlichtingen

  Vlaams Evaluatieplatform - VEP
  contact@evaluatieplatform.be

  Secretariaat VVBB
  p/a Instituut voor de Overheid
  Parkstraat 45 bus 3609
  3000 Leuven
 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 20-12-2012
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven