Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Vervolgseminarie over outcome/impactmeting:
wat is de meerwaarde en plaats van kwalitatieve benaderingen?

Woensdag 30 maart 2011, 9:30 - 12:30, Brussel

Inhoud >
< Programma >
Praktisch >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

Dit seminarie was een vervolg op het succesvolle seminarie ivm kwantitatieve benaderingen voor impactmeting van april 2010 (Meer info...). Outcome/impactmeting wordt wel eens de achillespees van het evaluatiegebeuren genoemd. De diversiteit aan kwantitatieve en kwalitatieve methodieken groeit maar dit vertaalt zich voorlopig niet in een brede toepassing. In dit seminarie kijken we naar kwalitatieve outcome/impactmeting benaderingen, en hoe die zich kunnen verhouden tot kwantitatieve benaderingen (complementariteit/integratie, ..).

Dit vervolgseminarie bood een opportuniteit om kennis te maken met nieuwe benaderingen en om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van outcome/impactmeting. Daarnaast fungeerde het als een platform om ervaringen uit te wisselen. De nadruk lag op de praktijk en er wed ingezoomd op organisaties die aan de slag zijn gegaan met bepaalde methodieken.

We mikten opnieuw op een doelgroep van praktijkdeskundigen, opdrachtgevers van evaluaties (ambtenaren en beleidsmedewerkers), NGO medewerkerkers, academici, en consultants.

Naast een korte introductie waarbij enkele basisbegrippen en concepten en het hangende debat werden toegelicht, vonden vier interactieve workshops plaats op basis van concrete praktijkervaringen (telkens korte introductie met daarna tijd voor vragen en uitwisseling).

Dit intiatief kwam tot stand dankzij de VEP-themagroep 'Evaluatie in ontwikkelingssamenwerking' en werd ondersteund door het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) in samenwerking met de Société Wallonne de l'Evaluation et de la Prospective (SWEP). Aan dit seminarie namen ca. 90 geïnteresseerden deel.

 Programma

09u00 Onthaal en registratie
09u30 Introductie: kwalitatieve benaderingen voor outcome/impactmeting (pdf)
Huib Huyse, HIVA/KULeuven
10u00 opdeling in en start van parallelle workshops
  Workshop 1: PADEV als methodiek voor outcome/impactmeting (pdf1) (pdf2)
Participatory Assessment of Development is een nieuwe benadering voor effect en impactmeting die werd ontwikkeld door enkele Nederlandse NGO’s in samenwerking met de universiteit van Amsterdam. Ton Dietz licht de praktijkervaringen met PADEV toe. Medewerkers van de NGOs ICCO en Woord&Daad vullen aan en ACE Europe deelt haar recente ervaringen met deze methodiek bij de evaluatie van programma’s van de Nederlandse NGO ICCO. (Uitleg over de methode: www.padev.nl/index.htm)

Sprekers / Moderator: Ton Dietz, Universiteit van Amsterdam en Corina Dhaene, ACE Europe
  Workshop 2: Potentieel van Sensemaker voor impactmeting (pdf)
Sensemaker van Cognitive Edge (Snowden, 2007) wordt internationaal naar voor geschoven als een innovatieve methode om onder meer de impact in kaart te brengen bij programma’s die met grote doelgroepen werken in complexe situaties. Vredeseilanden onderzoekt momenteel of deze methode gebruikt kan worden voor impact assessment binnen haar programma rond duurzame ketenontwikkeling..
(Een voorbeeld van toepassing van de methode:
http://www.cognitive-edge.com/blogs/news/2010/09/final_report_published_by_glob.php)

Sprekers / moderator: Steff Deprez, Vredeseilanden
  Workshop 3: Cordaid's ervaringen met Participatory Impact Assessment (pdf)
Cordaid is een Nederlandse NGO die uitgebreide ervaring heeft opgebouwd met de implementatie van quasi-experimentele methodieken voor impact assessment in hun programma’s in het Zuiden, waarbij er zowel gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling. In deze sessie wordt er ingegaan op de voor- en nadelen van deze aanpak, en bespreken we kort de complementariteit met andere M&E methodieken.

Sprekers / moderator: Rens Rutten, Cordaid
  Workshop 4: Impactmeting van kwaliteitsverbetering in het onderwijs (pdf)
VVOB (www.vvob.be) ging enkele jaren terug aan de slag met quasi-experimentele impactmeting in haar programma in Suriname, in samenwerking met de KULeuven. Er wordt terug geblikt op de ervaringen met deze methodiek, en de voor- en nadelen tov meer kwalitatieve methodieken worden op een rijtje gezet.

Sprekers / moderator: Wouter Van Damme, VVOB
11u15 Einde workshops
11u30 Afsluitend paneldebat met 5 evaluatieexperten / praktijkdeskundigen
Moderatie: Dienst Bijzondere Evaluatie (FOD Buitenlandse Zaken)
12u30 Einde; sandwichlunch

 Praktisch

Dit seminarie gingdoor in de gebouwen van de Belgische Technische Coöperatie (BTC): Espace Jacqmotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel (http://www.btcctb.org/nl/contact) op woensdag 30 maart 2011, van 09u30 - 12u30.

Voor de plenaire sessies was er vertaling voorzien (Nederlands -> Frans). De vier workshops verliepen parallel aan mekaar (voertaal Engels). Vragen of bijdragen vanuit het publiek konden zowel voor de plenaire sessies als in de workshops in de eigen moedertaal gesteld worden.

 Bijkomende inlichtingen

 • Inhoudelijk verantwoordelijke:
  Huib Huyse

 • Praktische inlichtingen

  Vlaams Evaluatieplatform - VEP
  contact@evaluatieplatform.be

  Secretariaat VVBB
  p/a Instituut voor de Overheid
  Parkstraat 45 bus 3609
  3000 Leuven
 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 1-04-2011
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven