Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Seminarie:
Impactevaluatie in de context van ontwikkelingssamenwerking

Donderdag 1 april 2010, voormiddag, Brussel

Inhoud >
< Programma >
Praktisch >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

De gloednieuwe VEP-themagroep 'Evaluatie in ontwikkelingssamenwerking' organiseerde op 1 april e.k. een eerste activiteit waarin wordt toegespitst op (ex post) impactevaluatie.
Dit seminarie werd ondersteund door het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) in samenwerking met de Société Wallonne de l'Evaluation et de la Prospective (SWEP). Er werd simultane vertaling in NL / F voorzien.

In het kader van het stijgende budget van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zijn de beleidsmakers en de publieke opinie steeds meer geïnteresseerd in de lange termijnresultaten van ontwikkelingssamenwerking. Leidt hetgeen we doen eigenlijk wel tot iets? In een impactevaluatie is dit het soort vraag waarop men een antwoord probeert te vinden.
Maar kan een evaluatie hier uitsluitsel over geven? Hoe kunnen resultaten toegeschreven worden aan een interventie? Is de nodige informatie beschikbaar om een oordeel te kunnen maken? En in hoeverre is onze informatie correct? Vragen die in elke evaluatie voor problemen kunnen zorgen, worden van nog groter belang in impactevaluaties.

Op dit seminaire gaf prof. Nathalie Holvoet een uiteenzetting over verschillende valstrikken waarmee evaluatoren geconfronteerd worden als zij ‘impact’ willen evalueren, welke (kwantitatieve) methodes van impactevaluatie bestaan om de valstrikken zoveel mogelijk te omzeilen, welke van deze methodes of inzichten er nuttig en toepasbaar zijn als er geëvalueerd moet worden in een context van beperkte tijd en financiële middelen.
Nathalie Holvoet is econoom en verbonden als docente aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –Beheer (IOB), Universiteit Antwerpen. In haar onderzoek concentreert ze zich op monitoring en evaluatie in de context van ontwikkelingshulp, met aandacht voor zowel methodologische en institutionele dimensies. Recent onderzoek spitst zich toe op veranderende M&E in de context van veranderende hulpmodaliteiten (zie http://ua.ac.be/nathalie.holvoet voor een overzicht van publicaties).

Als tweede spreker bracht dhr. Jean-Marie Wathelet, directeur van het studiebureau Aide à la Décision Economique (ADE), een praktijkgetuigenis op het gebied van impactevaluatie Hij deelde zijn ervaringen vanuit de evaluatie van de 'strategienota Landbouw en Rurale ontwikkeling', uitgevoerd in 2009 in opdracht van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS). Hij sprak onder andere vanuit deze ervaring over het meten van impact in de praktijk en over de uitdagingen en moeilijkheden die hij op het terrein ondervonden heeft.

Aansluitend was er gelegenheid tot vragen en debat met de deelnemers.

 Programma

09u30 Verwelkoming en introductie
  Dhr. Olivier Thery, Dienst Bijzondere Evaluatie, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
   
10u00 De methodiek voor impactevaluatie: mogelijkheden en aandachtspunten
  Prof. dr. Nathalie Holvoet, Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB, Universiteit Antwerpen
   
10u45 koffiepauze
   
11u00 Praktijkgetuigenis
  Dhr. Jean-Marie Wathelet, Aide à la Décision Economique (ADE)
   
11.45 Discussie en vragen met publiek
   
12.20 Slotwoord
  Dhr. Dominique de Crombrugghe, Bijzondere Evaluator, Dienst Bijzondere Evaluatie, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking
   
12.30 Broodjeslunch

 Praktisch

Dit seminarie vond plaats te Brussel op donderdag 1 april 2010 van 09u30 - 12u30.
Plaats: FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. Zaal DV01.

 Bijkomende inlichtingen

 • Inhoudelijk verantwoordelijke:
  Dhr. Olivier Thery, Dienst Bijzondere Evaluatie, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Praktische inlichtingen

  Vlaams Evaluatieplatform - VEP
  contact@evaluatieplatform.be

  Secretariaat VVBB
  p/a Instituut voor de Overheid
  Parkstraat 45 bus 3609
  3000 Leuven
 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 7-04-2010
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven