Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Herfstworkshop: Beleidsevaluatie bij lokale besturen: een stand van zaken"

Donderdag 22 oktober 2009, voormiddag, Mechelen

Inhoud >
< Programma >
Praktisch >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

De workshop beoogde de uitwisseling van informatie over de stand van zaken omtrent beleidsevaluatie binnen en door lokale besturen.

Walter Appels schetste bij wijze van inleiding enkele trends: waar staan lokale besturen en wat komt er op hen af met betrekking tot beleidsevaluatie? Daarna stonden twee praktijkgetuigenissen gepland: dhr. Bart Kaesemans over de praktijk bij de stad Vilvoorde en dhr.. Erik Samyn voor de provincie West-Vlaanderen.
Aansluitend volgde een debat met het publiek.

 Programma

09u30 Onthaal en verwelkoming
   
09u35 Beleidsevaluatie bij lokale besturen: tendenzen en uitdagingen?
  Dhr. Walter Appels, Appels Consult
   
09u50 Praktijkgetuigenis uit de gemeente Vilvoorde
 

Dhr. Bart Kaesemans, sectormanager Socio-culturele Diensten, Stad Vilvoorde

   
10u20 Pauze
   
10u30 Praktijkgetuigenis uit het provinciebestuur West-Vlaanderen
  Dhr. Erik Samyn, directeur Economie, Externe Relaties en Gebiedsgerichte werking, Provinciebestuur West-Vlaanderen
   
11u00 Gedachtewisseling met het publiek
   
12u00 Slotwoord

 Praktisch

De herfstworkshop van het VEP vond plaats te Mechelen op donderdag 22 oktober 2009, van 09u30 - 12u00.

 Bijkomende inlichtingen

 • Inhoudelijk verantwoordelijke:
  Joos Gysen

 • Praktische inlichtingen

  Vlaams Evaluatieplatform - VEP
  contact@evaluatieplatform.be

  Secretariaat VVBB
  p/a Instituut voor de Overheid
  Parkstraat 45 bus 3609
  3000 Leuven
 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 19-11-2009
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven