Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

 e-nieuwsbrief VEP

Via een elektronische nieuwsbrief houdt het Vlaams Evaluatieplatform de geïnteresseerden op de hoogte van eigen VEP-initiatieven en van activiteiten door derden.
Om de elektronische nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om u eenmalig aan te melden. Door u aan te melden bent u tevens gratis lid van het VEP.
Alle nieuwsbrieven van het VEP kan u ook hier op de website nalezen en downloaden.

e-nieuwsbrief VEP >
Aanmelden >
Afmelden >
< Archief e-nieuwsbrief VEP >

 Nieuwsbrief nr.8 - maart 2010

< download in pdf-formaat >


Inhoud

1. VEP studiedag - Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving - impact assessment
2. VEP Themagroepen - Evaluatie van ontwikkelingssamenwerking
3.
VEP Seminarie - (Ex post) impact evaluatie in ontwikkelingssamenwerking
4. VEP kalender
5. Ook niet te missen
6. Cöordinatiecomité VEP
7. Contactgegevens VEP

 1. VEP-studiedag 30 april 2010:
"Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessment". Schrijf nu in!

Een nieuw jaar, een nieuwe VEP-studiedag op het programma!
Centraal thema van de VEP-studiedag 2010 is de ex ante evaluatie van beleid en regelgeving, ook wel gekend onder de Engelse term 'impact assessment'.
Hoe kunnen we de effecten van beleid en regelgeving vooraf inschatten? Welke instrumenten zijn beschikbaar, wat zijn de gebruikservaringen en de leerpunten? Wat zijn kritische slaagfactoren voor het nut en de doorwerking van dit soort evaluatie? Deze vragen staan centraal op deze studiedag.

Twee gerennomeerde keynote speakers met expertise terzake situeren het onderwerp: dhr. Cesar Cordova-Novion en dhr. Andrea Renda plaatsen (ex ante) impact assessment in respectievelijk internationaal en Europees perspectief. Wat zijn de trends in de praktijk van het ex ante evalueren van beleid en regelgeving? Welke ervaringen heeft men opgedaan met de toepassing en de doorwerking? Is het instrumentarium geëvolueerd? En wat zijn gelijkenissen en verschillen tussen regio's of landen op deze punten?

Het programma zoomt vervolgens verder in op het instrumentarium en de praktijk binnen bepaalde beleidssectoren of toegepast op specifieke beleidsthema's. We doen dit via 2 reeksen van 3 parallelle workshopsessies. U kiest 2 sessies uit (voor- en namiddag) die aansluiten bij uw persoonlijke interesses en/of beroepsmatige invalshoek.

De topics van de workshopsessies zijn:

(1) Reguleringsimpactanalyse
(2) Duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling
(3) Ex ante toetsing van uitvoerbaarheid / handhaafbaarheid

(4) Competition Impact Assessment
(5) Strategische milieu- en mobiliteitseffectenrapportage
(6) Armoede en sociale impact analyse

Deze studiedag gaat door op 30 april 2010, te Brussel. U kan vanaf nu inschrijven!

Meer info en inschrijving
Meer info over VEP-activiteiten

 2. VEP themagroepen: "Evaluatie van ontwikkelingssamenwerking"

Het VEP start met een nieuw instrument om nog meer ondersteuning te bieden voor het samenbrengen van ideeën en ervaringen toegespitst op beleidsevaluatie in een welbepaalde beleidssector of rond een specifiek thema (bv. een methode, procesmanagement, evaluatiecapaciteit, evaluatiecultuur, enz...): de themagroepen !

Een eerste themagroep zag onlangs het levenslicht: 'Evaluatie in ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking is een sector waarin vrij veel geëvalueerd wordt, maar waar evaluatoren met een specifieke context worden geconfronteerd en dito uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak van dataverzameling (toegang, beschikbaarheid, kwaliteit). Bovendien worden beheersinstrumenten gebruikt die minder in andere sectoren worden gehanteerd. Ook de veelheid en diversiteit aan actoren, o.m. door de geografische dimensie en de culturele verschillen, zorgt voor een complexe beleidscontext. Het evalueren daarvan vergt dan ook vaak sectorspecifieke expertise, benaderingen en volgt een eigen terminologie.

Om gericht ervaringen te kunnen uitwisselen heeft een groep mensen uit de ontwikkelingssamenwerking het initiatief genomen om binnen het VEP een groep te creëren die af en toe een activiteit zal organiseren over evaluatie van ontwikkelingssamenwerking. De bedoeling hiervan is om kennis en ervaring te delen, te discussiëren over bestaande en nieuwe methodes, en om de evaluatiecultuur in de ontwikkelingssamenwerking te bevorderen. Deze activiteiten zijn niet enkel bedoeld voor evaluatoren van ontwikkelingssamenwerking, maar voor iedereen die af en toe in contact komt in deze sector met evaluaties, of die zelf af en toe eens een evaluatierapport leest of gebruikt.

Wil u ook een themagroep opstarten? Laat het ons weten!

 3. Seminarie: "(Ex post) impact evaluatie van ontwikkelingssamenwerking"

De gloednieuwe VEP-themagroep 'Evaluatie in ontwikkelingssamenwerking' organiseert op 1 april e.k. haar eerste activiteit waarin wordt toegespitst op (ex post) impactevaluatie.
Dit seminarie wordt ondersteund door het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) in samenwerking met de Société Wallonne de l'Evaluation et de la Prospective (SWEP).

In het kader van het stijgende budget van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zijn de beleidsmakers en de publieke opinie steeds meer geïnteresseerd in de vraag: 'Wat zijn de lange termijnresultaten van ontwikkelingssamenwerking?'.
Kan een impact evaluatie (ex post) deze vraag beantwoorden? Wat zijn de randvoorwaarden en hindernissen daarbij? In dit seminarie delen twee experten hun expertise en ervaring.

Praktisch:
1 april – 09u30 tot 12u30, Brussel

Meer info en inschrijving
Opgelet: aantal plaatsen beperkt
Meer info over VEP-activiteiten

 4. VEP-kalender

 • Seminarie: Impact evaluatie in ontwikkelingssamenwerking
  1 april - 9u.30 tot 12u.30, Brussel. Organisator: VEP, SWEP & Dienst Bijzondere Evaluatie voor Ontwikkelingssamenwerking (Meer...)

 • VEP STUDIEDAG 2010: 'Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessement
  30 april - 9u.00 tot 16u.00, Brussel. Organisator: Vlaams Evaluatieplatform (Meer...)  Geef uw suggesties door voor workshops, studiedagen, ontbijtsessies

 5. Ook niet te missen

 • Conference: "Going Green, Gold And Global: New Horizons For Evaluation"
  2 1 mei - 5 mei, Victoria (Canada). Organisator: Canadian Evaluation Society (Meer...)
 • 13. Jahrestagung der DeGEval: "Evaluation und Methoden"
  15 -17 september 2010, Luxemburg. Organisator: DeGEval. (Meer...)
 • Vorming: “Beleidsevaluatie”
  14, 21 en 28 oktober 2010, Leuven. Organisator: Instituut voor de Overheid, KULeuven. (Meer...)
 • Conference: "Evaluation Quality"
  10 -13 november 2010, San Antonio (Texas, VS). Organisator: American Evaluation Association. (Meer...)

Voor updates, raadpleeg de kalender op de VEP-site

 6.VEP coördinatiecomité

De ruime belangstelling voor het VEP - deze e-nieuwsbrief telt bijna 1000 abonnees- is de grootste impuls om met enthousiasme verder te werken aan een versterkte evaluatiecultuur en -praktijk via netwerking en dit over de grenzen van bestuursniveaus en beleidssectoren heen.

In 2010 neemt Bart De Peuter de fakkel over van Joos Gysen als voorzitter van het coördinatiecomité. Dank aan Joos om een heel jaar aan de kar te trekken en dank ook aan Kris Bachus voor zijn gewaardeerde input tijdens de belangrijke startjaren. We verwelkomen nieuwe krachten in de persoon van Ellen Wayenbergh en Huib Huyse.

Het VEP coördinatiecomité hoopt u ook in 2010 op één of meerdere evenementen te mogen verwelkomen!

Meer info

 7. Contactgegevens VEP

Vlaams Evaluatieplatform - VEP

Secretariaat VVBB
p/a Instituut voor de Overheid
Parkstraat 45 bus 3609
3000 Leuven

< contact@evaluatieplatform.be >
Tel: 016 32 32 70
Fax: 016 32 32 67

Bezoek de website van het VEP voor updates en actuele informatie:
www.evaluatieplatform.be


Wil u de e-nieuwsbrief van het VEP niet langer blijven ontvangen? Schrijf u uit.

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 31-10-2012
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven