Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Studiedag:
Indicatoren als grondstof voor het opvolgen en evalueren van beleid

Woensdag 18 februari 2009, hele dag, Brussel

Inhoud >
< Programma >
Praktisch >
Inschrijving >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

Deze eerste VEP studiedag verkende de rol van indicatoren (monitoring) ten behoeve van beleidsevaluatie.
Binnen de overheid heeft men de laatste jaren al heel wat ervaring opgedaan met indicatoren en monitoring. Maar zijn indicatoren wel zo nieuw voor de overheid zoals men vaak vermoedt of beweert? Een inleidende bijdrage schetste de historiek en de trends inzake de aard en het gebruik van indicatoren in verschillende beleids- en beheersprocessen in de overheid.

Kan men met indicatoren ook beleid evalueren? Het antwoord werd in woord en beeld gebracht door drie ervaren practitioners. Hun cases illustreerden het gebruik van indicatoren voor het opvolgen en evalueren van algemeen overheidsbeleid (de VRIND-rapportering), in de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen regering en overheidsagentschap (sector onderwijs) en in de context van beleidsevaluatie bij een lokaal bestuur (OCMW Antwerpen). Zij schetsten het profiel van hun indicatoren, het productieproces van de informatie, de verspreiding ervan en de koppelingen met beleidsbeslissingen. Tijdens een aansluitend panelgesprek kon het publiek mee debatteren en peilen naar kritische slaagfactoren en knelpunten.

In de namiddag werden twee specifieke themata aangesneden.
Hoe begin je bij het begin; het ontwerpen van een zinvolle indicatorenset in functie van beleidsopvolging en evaluatie? Niets is dan zo praktisch als een goede beleidstheorie, luidt het antwoord vanuit de aanbodzijde. Voorbeelden om dat te staven werden aangedragen door IDEA Consult.
Quid met de vertaalslag van indicatoren en data naar beleidskennis? Is het een kunst of kunde? De praktijkervaring op federaal niveau bij de RVA kan inspirerend en leerrijk zijn voor al wie de grote sprong wil wagen voorbij de indicatoren, van 'meten' naar 'weten'.

Met de conclusies en leerpunten vanuit de voorgaande bijdragen en een blik op de toekomstige VEP-initiatieven werd deze studiedag afgerond, met aansluitend een receptie.

 Programma

09u00 Onthaal
09u30 Voorstelling dagprogramma en sprekers
Dhr. Bart De Peuter, Instituut voor de Overheid (KULeuven) / VEP coördinatiecomité
09u45 Indicatoren voor overheidsbeleid: historiek, begrippen en trends
Dhr. Dries Verlet, Studiedienst Vlaamse Regering
10u25 Indicatoren voor de opvolging van beleidsnota's: de VRIND-rapportage
Dhr. Luc Bral, Studiedienst Vlaamse Regering
11.00 koffiepauze
11.20 Indicatoren voor de evaluatie van lokaal sociaal beleid
Mevr. Monica De Coninck, OCMW Antwerpen
Dhr. Hugo Van den Bergh, OCMW Antwerpen
11.50 Indicatoren en het gebruik van beheersovereenkomsten
Dhr. Wim Leybaert, Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen
12.20 Panelgesprek met de praktijkdeskundigen en debat met het publiek
12.50 Broodjeslunch
14.00 Een goede beleidstheorie als vertrekbasis voor indicatoren en beleidsinfo
Mevr. Katrien Van Dingenen, IDEA Consult

(aansluitend vragen vanuit publiek)
14.45 Beleidskennis uit data en indicatoren halen : kunst of kunde?
Dhr. Theo Schollen, Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening
(aansluitend vragen vanuit publiek)
15.30 Conclusies en toekomstige initiatieven van het Vlaams Evaluatieplatform
Dhr. Joos Gysen, Provincie Vlaams-Brabant en voorzitter VEP
16.00 einde (aansluitend receptie)
  Achtergrondteksten en literatuurverwijzingen bij de studiedag (pdf)
> Monitoring in het openbaar bestuur
> Maatwerk bij plannen en rapporteren
> Theoriegerichte beleidsevaluatie
> Suggesties voor verdere literatuur

 Praktisch

Deze studiedag van het VEP vond plaats te Brussel op woensdag 18 februari 2009, van 09u30 - 16u00.
Plaats: Brussel, Hadewych auditorium in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15.

 Inschrijving

Deelnameprijs: 40 euro. (incl. broodjeslunch en documentatie).
De betaling geschiedt na ontvangst van de factuur.

Inschrijving (afgesloten)

 Bijkomende inlichtingen

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 23-02-2009
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven