Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Lenteworkshop: Een beleidsevaluatie plannen en voorbereiden: wat komt er allemaal bij kijken?

Donderdag 20 maart 2008, namiddag, Leuven

Inhoud & verslag >
< Programma >
Praktisch >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud & verslag

Doel van deze workshop was de uitwisseling van informatie over voorwaarden, succesfactoren en goede praktijken voor het plannen en starten van een ex post beleidsevaluatie.

Eddy Van Loocke, eerste auditeur-revisor bij het Rekenhof, lichtte aan de hand van een concreet voorbeeld de werkwijze van het Rekenhof toe bij een vooronderzoek, de planning en de voorbereiding van een beleidsevaluatie. Daarna reflecteerde Ann Braeckevelt vanuit haar praktijkervaring bij OVAM op deze evaluatiepraktijk.
De vragen die centraal stonden: Wat vinden de sprekers belangrijk bij de programmering en voorbereiding van een beleidsevaluatie? Hoe gebeurt het in de praktijk in hun organisatie? Waar zitten de moeilijkheden? Waar zitten de overeenkomsten in de werkwijze of aandachtspunten ? Waar de verschillen?... Na de pauze volgde een debat met het publiek.

Download het verslag van de lenteworkshop.

 Programma

14u00 Onthaal en verwelkoming
   
14u05 Een beleidsevaluatie voorbereiden. De voorstudie in het Rekenhof.
Case bodembeheer door Defensie
> Onderzoeksvragen voorstudie Rekenhof
> Ingevulde checklist voor zelfevaluatie Rekenhof
  Eddy Van Loocke, Rekenhof
   
14u50 Reflectie op de praktijkgetuigenis
  Ann Braekevelt, OVAM
   
15u10 Pauze
   
15u30 Gedachtewisseling met het publiek
   
16u30 Slotwoord

 Praktisch

De lenteworkshop van het VEP vond plaats te Leuven op donderdag 20 maart 2008, van 14u00 - 16u30.
Plaats: Leuven, Campus Sociale Wetenschappen, Parkstraat 45.

 Bijkomende inlichtingen

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 17-02-2009
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven