Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Lancering van het Vlaams Evaluatieplatform - VEP

vrijdag 7 december 2007, voormiddag, Vlaams Parlement, Brussel

Inhoud >
< Programma >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

Onder impuls van een reeks studiedagen die de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) in 2006 organiseerde over beleidsevaluatie, werd de voorbije maanden achter de schermen gewerkt aan de lancering van een Vlaams Evaluatieplatform (VEP). Het initiatief gaat uit van verschillende organisaties: de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB), het Instituut voor de Overheid (IO, K.U.Leuven), het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA, K.U.Leuven), het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB, UA), het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB, UA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Rekenhof, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het MIRA-team van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Bestuursschool van het Provinciebestuur Vlaams-Brabant.

Het Vlaams evaluatieplatform staat echter open voor iedereen. Het Vlaams Evaluatieplatform wil immers een open netwerk zijn, gericht op het organiseren en bevorderen van de uitwisseling van ideeën, ervaringen, kennis en informatie over beleidsevaluatie tussen alle actoren, beleidsdomeinen en bestuursniveaus. Om de laagdrempeligheid te onderstrepen, kiest het VEP uitdrukkelijk voor een structuur zonder betalend lidmaatschap.

In aanwezigheid van meer dan 200 geïnteresseerden werd het VEP officieel voorgesteld op vrijdag 7 december 2007 in zaal 'De Schelp' van het Vlaams Parlement.
Eminente sprekers van belangrijke organisaties in de Europese evaluatiewereld, m.n. de Europese Commissie en de European Evaluation Society, hebben het lanceringsevenement ingeleid. De deelnemers participeerden aan een gesprek met bevoorrechte getuigen en gebruikers binnen de federale, Vlaamse en lokale overheden. Ze kregen ook de gelegenheid om mee vorm te geven aan de thema’s en activiteiten die de komende maanden op de agenda van het VEP zullen staan.

 Programma

10.00

Welkom en inleiding door dagvoorzitter
Prof. dr. Marleen Brans, Instituut voor de Overheid, K.U.Leuven

10.10

Beleidsevaluatie bij de Europese Commissie
Dhr. Johan Geyskens, Europese Comissie, DG Budget, Evaluatie Unit

10.40

The benefits of evaluation networks: experiences in Europe
Dhr. Peter Dahler-Larsen, President of the European Evaluation Society (EES)

 
11.10 Vragen uit het publiek
11.20

Voorstelling van het Vlaams Evaluatieplatform (VEP)
Dhr. Peter Van Humbeeck, voorzitter coördinatiecomité VEP

 
11.35

Gesprek met bevoorrechte getuigen en gebruikers binnen de federale, Vlaamse en lokale overheden

  Prof. dr. Dirk Ramaekers, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Mevr. Micheline Scheys, Vlaamse Overheid, Onderwijs en Vorming, Afdeling Strategisch beleid, planning en onderzoek
Dhr. Rudi Van Gurp en Mevr. Noora Paruys, Stad Genk, dienst beleidsplanning
Prof. dr. Lode Vereeck, Universiteit Hasselt
12.25

Voorstelling van eerstkomende activiteiten van het VEP en afsluiting door de dagvoorzitter

12.35 Broodjeslunch

 Bijkomende inlichtingen

Vlaams Evaluatieplatform - VEP
contact@evaluatieplatform.be

Secretariaat VVBB
p/a Instituut voor de Overheid
Parkstraat 45 bus 3609
3000 Leuven

Persbericht lancering VEP

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 17-02-2009
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven