Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

 e-nieuwsbrief VEP

Via een elektronische nieuwsbrief houdt het Vlaams Evaluatieplatform de geïnteresseerden op de hoogte van eigen VEP-initiatieven en van activiteiten door derden.
Om de elektronische nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om u eenmalig aan te melden. Door u aan te melden bent u tevens gratis lid van het VEP.
Alle nieuwsbrieven van het VEP kan u ook hier op de website nalezen en downloaden.

E-nieuwsbrief VEP >
Aanmelden >
Afmelden >
< Archief e-nieuwsbrief VEP >

 Nieuwsbrief nr.9 - februari 2011

< download in pdf-formaat >


Inhoud

1. VEP Seminarie - Vervolgseminarie over outcome/impactmeting:
wat is de meerwaarde en plaats van kwalitatieve benaderingen?

2. VEP activiteiten voorjaar 2011
3.
VEP brengt vormingsaanbod rond beleidsevaluatie in kaart
4. VEP kalender
5. Ook niet te missen
6. Cöordinatiecomité VEP
7. Contactgegevens VEP

 1. VEP-Seminarie 30 maart 2011:
Vervolgseminarie over outcome/impactmeting:
wat is de meerwaarde en plaats van kwalitatieve benaderingen?
Schrijf nu in!

Dit is een vervolg op het succesvolle seminarie ivm kwantitatieve benaderingen voor impactmeting van april 2010 (Zie archief). Een initiatief van de VEP-themagroep 'Evaluatie van ontwikkelingssamenwerking, en ondersteund door het VEP en de SWEP (Waalse evaluatieassociatie).

Outcome/impactmeting wordt wel eens de achillespees van het evaluatiegebeuren genoemd. De diversiteit aan kwantitatieve en kwalitatieve methodieken groeit maar dit vertaalt zich voorlopig niet in een brede toepassing. In dit seminarie kijken we naar kwalitatieve outcome/impactmeting benaderingen, en hoe die zich kunnen verhouden tot kwantitatieve benaderingen (complementariteit/integratie, ..).

Dit seminarie gaat door op 30 maart 2011, te Brussel. U kan vanaf nu inschrijven!

Meer info en inschrijving
Meer info over VEP-activiteiten

 2. VEP activiteiten voorjaar 2011: noteer ze alvast in uw agenda

Het VEP plant in het voorjaar van 2011 nog enkele activiteiten. Binnenkort kan u via de VEP website (www.evaluatieplatform.be) hiervoor inschrijven, na bericht via onze e-nieuwsbrief.

 • VEP - lezing 28 april 2011: Jacques Toulemonde: Beleidsevaluatie: evolutie en trends vanuit een Franse ervaring en perspectief

Jacques Toulemonde, Frans evaluatie-expert, is directeur en medestichter van Euréval. Hij werkt als hoofd van evaluuatieams en adviseert publiek sectororganisaties in verschillende landen. Hij leidde eveneens een reeks grootschalige evaluaties van EU-beleid. Hij doceert aan de universiteit van Lyon en coördineert de Master ‘Evaluation and Monitoring of Policies and Programmes’. Hij is actief lid van de Société Française de l'Evaluation (SFE).

Vanuit die brede (Franse) ervaring en expertise met beleidsevaluatie zal Jacques Toulemonde een lezing geven over de evolutie en trends in beleidsevaluatie.
Tijdstip & locatie: 28 april 2011, voormiddag in Brussel,
Inschrijven: na bericht via een volgende VEP e-nieuwsbrief

 • VEP studiedag 9 mei 2011: Evaluatie van beleid en regelgeving: de rol van het Parlement

Het Parlement heeft 'van nature' een controlerende en opvolgende taak ten aanzien van het beleid van de regering. In hoeverre is het Parlement ook betrokken in het evalueren van beleid en bijhorende regelgeving? Welke instrumenten zijn beschikbaar en worden gebruikt? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen in de praktijk? Welke randvoorwaarden zijn van belang? Worden er nieuwe werkvormen uitgeprobeerd en wat zijn de eerste ervaringen daarmee? Op de VEP studiedag van 2011 gaan we dieper in op wat kan, is en zou moeten zijn.

Naast Nederlandse praktijkervaringen komen ook de ervaringen en initiatieven van het Vlaamse parlement aan bod. Tevens wordt een interactief moment met de deelnemers voorzien waarbij in tafelgesprekken wordt gedebatteerd over enkele stellingen rond de mogelijke of gewenste rol van het Parlement inzake evaluatie van beleid en regelgeving. In een afsluitend panelgesprek met bevoorrechte getuigen worden enkele pistes verder verkend.

Tijdstip & locatie: 9 mei 2011, namiddag in Brussel
Inschrijven: na bericht via een volgende VEP e-nieuwsbrief

Meer info over VEP-activiteiten

 3. VEP brengt vormingsaanbod rond beleidsevaluatie in kaart

Het VEP neemt het initiatief om het vormingsaanbod rond beleidsevaluatie in kaart te brengen. Het gaat om korte of langere opleidingstrajecten met een focus op het evalueren en opvolgen van beleid. Doel is om zowel generieke als sectorspecifieke of methodegerichte vorming in kaart te brengen. Informatie over het aanbod zal gecentraliseerd worden op de website van het VEP zodat wie behoeft heeft aan opleiding rond evaluatie gericht kan zoeken naar een gepast aanbod.

Concreet zullen volgende kenmerken worden opgelijst per vormingsinitiatief: naam, organisator, leerdoelen, korte inhoud, taal, doelpubliek, toegangsvoorwaarden, duur, kostprijs, vereiste voorkennis, titel certificaat/diploma en contactpersoon/url organisator.

Organiseert u(w) (organisatie) een vorming rond beleidsevaluatie? Heeft u reeds deelgenomen aan een vormingsactiviteit rond beleidsinformatie? U kan relevante informatie bezorgen aan het VEP coördinatiecomité, via e-mail (contact@evaluatieplatform.be) of door de infofiche in te vullen.

 4. VEP-kalender

 • Seminarie: Outcome/Impact meting ontwiikkelingssamenwerking: wat is de meerwaarde en plaats van kwalitatieve benaderingen?
  30 maart - 9u.30 tot 12u.30, Brussel. Organisator: VEP, SWEP & Dienst Bijzondere Evaluatie voor Ontwikkelingssamenwerking (Meer...)

 • Lezing Jacques Toulemonde: (Euréval / Société Française de l'Evaluation): Beleidsevaluatie: evolutie en trends vanuit een Franse ervaring en perspectief
  28 april, voormiddag, Brussel. Organisator: Vlaams Evaluatieplatform (Later meer...)

 • VEP STUDIEDAG 2011: 'Evaluatie van beleid en regelgeving: de rol van het Parlement'
  9 mei- 14u.00 tot 18u.00, Brussel. Organisator: Vlaams Evaluatieplatform (Later meer...)


  Geef uw suggesties door voor workshops, studiedagen, ontbijtsessies

 5. Ook niet te missen

 • SWEP petit-déjeuner: "Le processus d'évaluation de la coopération au développement, le point de vue du prescripteur et le point de vue de l'évaluateur"
  24 februari, Namen. Organisator: Société Wallonne de l'Evaluation et de la Prospective (Meer...)
 • Studiedag 'Het Evenredigheidsbeginsel rechtseconomisch bekeken'
  28 februari - 9u.15 tot 16u.30, Brussel. Organisator: UGent, Faculteit Rechten en Interuniversitair Centrum voor Wetgeving (Meer...)
 • SWEP conférence: "Vers une institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques en Wallonie ?"
  3 maart, Ottignies-Louvain-la-Neuve. Organisator: Société Wallonne de l'Evaluation et de la Prospective (Meer...)
 • Conference: "Generations - Multi-generational approach to evaluation"
  1-4 mei 2011, Edmonton (Canada). Organisator: Canadian Evaluation Society (Meer...)
 • 10èmes Journées Françaises de l'Evaluation: : "L'Evaluation des politiques publiques: devant les defis d'une société en tension
  30 juni - 1 juli 2011, Nantes (F). Organisator: Société française de l'Evaluation (SFE) (Meer...)

Voor updates, raadpleeg de kalender op de VEP-site

 6.VEP coördinatiecomité

De ruime belangstelling voor het VEP - deze e-nieuwsbrief telt ondertussen ruim 1000 abonnees- is de grootste impuls om met enthousiasme verder te werken aan een versterkte evaluatiecultuur en -praktijk via netwerking en dit over de grenzen van bestuursniveaus en beleidssectoren heen.

We verwelkomen Saskia Opdebeeck in het coördinatiecomité. Zij is werkzaam bij de Vlaamse Milieumaatschappij en maakt deel uit van het MIRA-team.

Het VEP coördinatiecomité hoopt u ook in 2011 op één of meerdere evenementen te mogen verwelkomen!

Meer info

 

 7. Contactgegevens VEP

Vlaams Evaluatieplatform - VEP

Secretariaat VVBB
p/a Instituut voor de Overheid
Parkstraat 45 bus 3609
3000 Leuven

< contact@evaluatieplatform.be >
Tel: 016 32 32 70
Fax: 016 32 32 67

Bezoek de website van het VEP voor updates en actuele informatie:
www.evaluatieplatform.be


Wil u de e-nieuwsbrief van het VEP niet langer blijven ontvangen? Schrijf u uit.

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 30-01-2014
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven