Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       

VEP seminarie

Evalueren in een complexe beleidsomgeving

Vrijdag 23 november 2018, 13.30-17.30 uur, Brussel - presentaties online

Inhoud >
Praktisch >
Inschrijving >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

Deze workshop heeft als thema ‘Evalueren in een complexe beleidsomgeving’. Hij luidt een nieuwe reeks van workshops in waarin de aandacht zal gaan naar aangepaste en innovatieve methoden voor beleidsevaluatie.

De huidige politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context, op zowel federaal als regionaal niveau, wordt in toenemende mate gekenmerkt door complexiteit. De verwevenheid in netwerken wint aan belang. Uiteenlopende partijen verdedigen soms conflicterende belangen in beleidsprocessen die niet altijd zuiver rationeel of rechtlijnig verlopen. Ook de beleidscontext krijgt meer en meer aandacht. Hoe verhoudt beleidsevaluatie zich tot dergelijke complexe processen? En over welke aangepaste en innovatieve methoden beschikt de opdrachtgevende overheid of de evaluator om beleidsprocessen en -resultaten met oog voor complexiteit en context optimaal te evalueren? Op beide vragen wil de voor 2018 en 2019 geplande reeks van workshops een antwoord bieden.

Na een voordracht rond de diverse aard van complexiteit in het domein van beleidsevaluatie, worden in deze eerste workshop twee specifieke thema’s aangesneden. Het eerste thema draait rond evalueerbaarheid en kijkt naar de haalbaarheid van beleidsevaluatie gezien doorheen een complexiteitslens. Het tweede thema gaat om de wijze waarop systematic review, een methode om bestaande kennis in een bepaald domein samen te vatten, kan bijdragen tot een gericht en goed onderbouwd begrip van beleidsresultaten.

Deze inleidende workshop richt zich tot een breed publiek van evaluatieverantwoordelijken en evaluatoren, van beleidsmakers en andere gebruikers van evaluaties. Na afloop van de workshop zal bij de deelnemers gepeild worden naar specifieke interesses op het vlak van innovatieve evaluatiemethoden aangepast aan een complexe beleidsomgeving. Op basis daarvan zal de inhoud van de komende workshops worden bepaald.

13u30
 
Onthaal
 
14u00
 
Inleiding vanuit het VEP
(Filip De Maesschalck & Bart De Peuter

 
14u15
 
Complexity in evaluation (pdf)
Jos Vaessen, Independent Evaluation Group (World Bank Group)

 
15u15
 
koffiepauze
 
15u30
 

Evalueerbaarheid in een complexe omgeving (pdf)
Nathalie Holvoet, IOB (Instituut voor Ontwikkelingsbeleid, Universiteit Antwerpen)

Filip De Maesschalck, Dienst Bijzondere Evaluatie (FOD Buitenlandse Zaken)

Studierapport (NL) (pdf)
Studierapport (FR) (pdf)

15u55
 

Systematic review als middel tot synthese van bestaande kennis (pdf)
Trudy Bekkering (CEBAM)

16u30 Debat met het publiek
17u30 Einde

 Praktisch

Dit seminarie van het VEP gaat door op vrijdag 23 november 2018, van 13u30 tot 17u30, bij de SERV (Wetstraat 34-36, 1040 Brussel).
Presentatietaal Engels en Nederlands. 

Inschrijving

Deelnemen is gratis maar inschrijven vooraf is verplicht. 

Inschrijvingen afgesloten.

 Bijkomende inlichtingen

 
Copyright © VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 06-05-2018
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven