Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       

VEP seminarie

Beleidsevaluatiecapaciteit bij de federale overheidsdiensten

Vrijdag 7 september 2018, 13.30-16.00 uur, Brussel 

Inhoud >
Praktisch >
Inschrijving >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

Beleidsevaluatie biedt een belangrijke meerwaarde voor beslissingen over de selectie, uitrol, vederzetting, bijsturing of stopzetting van maatregelen, projecten, plannen en programma's. Een interne capaciteit binnen de overheid om beleidsevaluaties te plannen, te ondersteunen, zelf uit te voeren of op te volgen (bij uitbesteding) en te benutten, is daarbij essentieel. Het Rekenhof onderzocht of de beleidsevaluatiecapaciteit binnen de federale overheidsdiensten professioneel is uitgebouwd, met aandacht voor de aansturing van het evaluatiesysteem, de middelen hiervoor, de wijze van uitvoering van beleidsevaluaties en hun benutting. 

De bevindingen uit deze thematische audit werden voorgesteld door Tine Debusschere (Rekenhof). Vervolgens gaf Katleen Seeuws (FOD BOSA) een reflectie over hoe men met de resultaten en aanbevelingen aan de slag wil gaan om evaluatiecapaciteit binnen de federale overheid te versterken. Aansluitend bracht Dieter Vanhee (Vlaamse overheid, Kanselarij en Bestuur) een reflectie over horizontale evaluatiecapaciteit vanuit de de uitdagingen en ervaringen bij de Vlaamse overheid. Ten slotte was er ruimte voor vragen en gedachtewisseling met de deelnemers.  

13u30
 
Onthaal
 
14u00
 
Verwelkoming door Adri De Brabandere (Rekenhof) 
 
14u05
 
Presentatie van de audit van het Rekenhof over de beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten (pdf)
Tine Debusschere (Rekenhof)

 
14u50
 
Reflectie vanuit de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) (pdf)
Katleen Seeuws (FOD BOSA)

 
15u20
 

Reflectie vanuit de Vlaamse overheid (pdf)
Dieter Vanhee (Departement Kanselarij en Bestuur, Vlaamse overheid)

 

15u35
 
Gedachtewisseling met de deelnemers
 
16u00 Einde

 Praktisch

Dit seminarie van het VEP ging door op vrijdag 7 september 2018, van 13u30 tot 16u00, bij het Rekenhof (Regentschapsstraat 2, 1000 Brussel).
 

 
 

 Bijkomende inlichtingen

 • Inhoudelijk verantwoordelijke:
  Bart De Peuter
   
 • Praktische inlichtingen

  Vlaams Evaluatieplatform - VEP
  contact@evaluatieplatform.be

  Secretariaat VVBB
  p/a KU Leuven Instituut voor de Overheid
  Parkstraat 45 bus 3609
  3000 Leuven
 
Copyright © VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 06-05-2018
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven