Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       

VEP seminarie

Ex ante evaluatie

Maandag 4 juni 2018, 12.30-15.40 uur, Brussel (met broodjeslunch)

Inhoud >
Praktisch >
Inschrijving >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

Met verkiezingen op het lokale, Vlaamse én federale niveau voor de deur worden nieuwe beleidsperiodes en –ploegen ingeluid. En dan stelt zich ook de vraag welk beleid verkieslijk is voor de toekomst: het huidige verderzetten, bijsturen of stopzetten en/of nieuw beleid introduceren? In se is dat een politieke vraag maar administraties kunnen vanuit hun expertise en voortschrijdend inzicht ondersteuning en onderbouwing aanbieden voor keuzes. En dat doen ze ook, met omgevingsanalyses, afwegingen tussen pistes of concrete opties en uitgewerkte beleidsvoorstellen. Voor hun bijdrage aan respectievelijk regeerakkoorden of lokale beleidsprogramma’s kunnen principes en technieken van ex ante beleidsevaluatie nuttig zijn om deze oefeningen en bijdragen te versterken. In deze sessie gaan we in op theorie én praktijk.

Bart De Peuter (Rekenhof en tot voor kort KU Leuven Instituut voor de Overheid) stelde een aantal principes en technieken van ex ante evaluatie voor en geeft daarbij aan hoe ze, in een light versie, kunnen toegepast worden zodat ze tegelijk stevig én haalbaar zijn in het kader van het beleidsvoorbereidend werk in de aanloop naar een nieuwe legislatuur. Vervolgens worden enkele praktijkcases gebracht vanuit de Vlaamse overheid en lokale besturen. Jeroen Backs (Departement Onderwijs en Vorming) lichtte toe hoe de administratie in dit beleidsdomein te werk gaat. Ten slotte liet Els Verhasselt zien hoe men dit proces van beleidsondersteuning binnen de stad Gent aanpakt.

12u30 Netwerklunch met broodjes
13u30 Verwelkoming door Dieter Vanhee (Departement Kanselarij en Bestuur, Vlaamse overheid) (pdf)
13u45 Spoedcursus ex ante evaluatie (pdf)
Bart De Peuter (Rekenhof en tot voor kort KU Leuven Instituut voor de Overheid)
14u30 Case Onderwijs en Vorming (pdf)
Jeroen Backs (Departement Onderwijs en Vorming, Vlaamse overheid)
15u00 Case stad Gent (pdf)
Els Verhasselt (Data & Informatie, Stad Gent)
15u30 Conclusies door Dieter Vanhee (Departement Kanselarij en Bestuur, Vlaamse overheid) (pdf)
15u40 Einde

 Praktisch

De namiddagsessie van het VEP ging door op maandag 4 juni 2018, van 12u30 tot 16u00, in het Herman Teirlinck-gebouw (Havenlaan 88, 1000 Brussel), polyvalente ruimte (benedenverdieping).
 

 Inschrijving

Deelname is gratis maar registratie is verplicht via onderstaande link. 

Gelieve bij uw inschrijving aan te geven als u voorafgaand deelneemt aan de broodjeslunch.

Inschrijving via formulier. Inschrijvingen afgesloten!
 

 Bijkomende inlichtingen

 • Inhoudelijk verantwoordelijke:
  Bart De Peuter
   
 • Praktische inlichtingen

  Vlaams Evaluatieplatform - VEP
  contact@evaluatieplatform.be

  Secretariaat VVBB
  p/a KU Leuven Instituut voor de Overheid
  Parkstraat 45 bus 3609
  3000 Leuven
 
Copyright © VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 06-05-2018
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven