Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Lezing

Mevr. Carolien Klein Haarhuis: “Evaluatievermogen bij Haagse beleidsdepartementen - recente praktijken”

Maandag 24 oktober 2016, 14.00-16.00 uur, Brussel - presentatie online!

Inhoud >
Praktisch >
Inschrijving >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

Carolien Klein Haarhuis is onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij is tevens lid van het Evaluatorennetwerk binnen VIDE en lid van de board van de European Evaluation Society (EES).

In deze presentatie voor het Vlaams Evaluatieplatform wordt, na een korte schets van het Nederlandse evaluatiestelsel, ingegaan op recente praktijken rond evalueren bij een negental Nederlandse beleidsdepartementen. Deze zijn in 2015 in kaart gebracht door het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum), op aanvraag van het Kenniscentrum voor Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kader van het onderzoek – en van deze presentatie – vormt de literatuur over ‘evaluatievermogen’ (evaluation capacity), waaruit we de volgende zes kernconcepten hebben gedestilleerd: (1) motieven voor evalueren en betrokken organisatieonderdelen;  (2) evaluatieprogrammering; (3) middelen; (4) evaluatieprocedures en –programma’s; (5) borging van evaluatiekennis en –ervaring in de organisatie en ten slotte, (6) wat rond evaluatiegebruik is geregeld.

In theorie belichamen deze concepten ‘goed opdrachtgeverschap’, evenals grotere internationale instituties waarvan we gidsen en leidraden bestudeerden. Niet alleen de evaluatie-onderzoeker maar juist ook de opdrachtgever kan de wisselwerking stimuleren tussen evaluaties en het voortdurende proces van beleidsontwikkeling en - aanpassing. Binnen beleidsdepartementen blijken meer en minder vérstrekkende initiatieven ter versterking van dit evaluatievermogen te zijn genomen, die in de presentatie aan bod zullen komen. Men kan zich vervolgens afvragen hoe bestendig deze nieuwe initiatieven zijn, gelet op de departementale context waarin ze worden ontrold, en gelet op de bredere politieke context. Ook deze kwestie komt in de presentatie aan bod.

Caroline Gijselinckx (Departement Onderwijs & Vorming) en Dries Verlet (Studiedienst Vlaamse Regering) geven hun reflectie vanuit het perspectief van de Vlaamse overheid.

Documentatie

 • Klein Haarhuis, C.M., & Parapuf, A. (mw.) (2016). Evaluatievermogen bij beleidsdepartementen, praktijken rond uitvoering en gebruik van ex post beleids- en wetsevaluaties. Den Haag: WODC (pdf).
   
 • Presentatie van Carolien Klein Haarhuis (pdf)

 Praktisch

De lezing vond plaats op maandag 24 oktober 2016, van 14.00-16.00 uur, Brussel: Consciencegebouw, lokaal 0G03, Koning Albert II-laan15 -Brussel

 

 Inschrijving

Afgesloten

 Bijkomende inlichtingen

 • Inhoudelijk verantwoordelijke:
  Valérie Pattyn

 • Praktische inlichtingen

  Vlaams Evaluatieplatform - VEP
  contact@evaluatieplatform.be

  Secretariaat VVBB
  p/a Instituut voor de Overheid
  Parkstraat 45 bus 3609
  3000 Leuven
 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 24-10-2016
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven