Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Seminarie

De rol van impactevaluatie in beleid van ontwikkelingssamenwerking

Dinsdag 29 september 2015, 09.30-12.15 uur, Egmontpaleis, Brussel

Inhoud >
Praktisch >
Inschrijving >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) en de Société Wallonne de l’Evaluation et de la Prospective (SWEP) hebben het plezier u uit te nodigen voor een seminarie over de rol van impactevaluatie voor de beleidsvorming en het nemen van beslissingen in de sector van ontwikkelingssamenwerking.

Bram Thuysbaert (BIO en UGent, voorheen Yale University) stelt de resultaten voor van een impactevaluatie van een armoedebestrijdingsprogramma gericht op gezinnen.  De evaluatie voerde hij uit samen met onderzoekers van onder andere MIT en Yale. De robuuste evaluatiemethode toonde onder meer aan dat dit armoedebestrijdingsprogramma doeltreffend was en terugverdieneffecten had. Voor elke dollar die besteed werd in Ghana verdiende een gezin gemiddeld 1,33 dollar terug. In India was dat 4,33 dollar. Op basis van deze vaststellingen is in Ethiopië, Pakistan en India beslist om meer mensen te laten genieten van dit hulpprogramma.
Tijdens de presentatie (in het Engels) wordt enerzijds uitgelegd hoe deze bevindingen tot stand zijn gekomen, en anderzijds wat de gevolgen zijn op beleidsniveau van deze evaluatie.

Aansluitend kan het publiek vragen stellen en daarna leidt mevr. Jacqueline Liénard (Dienst Bijzondere Evaluatie) een aantal vragen in die voorgelegd worden aan een panel met mevr. Tatiana Goetghebuer (ADE), prof. Nathalie Holvoet (UA - IOB) en Ben Broeckx (beleidscel Ontwikkelingssamenwerking).

Jacqueline Liénard werkt sinds 2005 onafgebroken in de evaluatie van ontwikkelingssamenwerking en heeft twee impactevaluaties geleid van Belgische interventies. Tatiana Goetghebuer behaalde haar doctoraat in economie bij het Centre de Reserche en Economie du Développement (CRED) van de Universiteit in Namen en werkt nu bij het evaluatiedepartement van ADE. Zij heeft deelgenomen aan de twee recente impactevaluaties van de Dienst Bijzondere Evaluatie waar ze gemengde methodes toegepast heeft. Nathalie Holvoet doceert en doet onderzoek aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –beheer (IOB) te Antwerpen op de domeinen van monitoring en evaluatie (zowel methodologische als meer systemische aspecten). Recent onderzoek ging over de rol van evaluation societies in ontwikkelingslanden, en evalueerbaarheid. Ben Broeckx is adviseur bij Vice-Premier en Minister voor Ontwikkelingssamenwering De Croo en docent aan de Solvay Brussels School of Economics and Management. Hij is voormalig hoofd interne audit bij de Belgische Technische Coöperatie (BTC)

Aansluitend op het paneldebat kon het publiek opnieuw reageren.

Programma

   
09u30 Verwelkoming door dhr. Olivier Théry (Diensthoofd Kwaliteitsbeheer en Resultaten – DG Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp)
   
09u35 Presentatie Bram Thuysbaert (BIO en UGent) (pdf)
   
10u10 vraag en antwoord met publiek
   
10u30 koffiepauze
   
10u45 Inleiding paneldebat door mevr. Jacqueline Liénard
   
11u00 Paneldebat met Tatiana Goetghebuer, Nathalie Holvoet en Ben Broeckx
   
11u40 vraag en antwoord met publiek
   
12u15 einde

 

 Praktisch

Het seminarie vond plaats op dinsdag 29 september 2015, van 09.30-12.15 uur, Egmontpaleis, zaal Arenberg
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Kleine Zavel 8bis, 1000 Brussel

 

 Inschrijving

Deelname is gratis maar registratie is verplicht via deze link: Inschrijving (plaatsen beperkt) afgesloten

 Bijkomende inlichtingen

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 26-04-2016
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven