Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Ontbijtsessie

De praktijk van beleidsevaluatie ontrafeld. Een configuratie analyse van het vóórkomen, aantal, de plaats en kwaliteit van beleidsevaluaties in de Vlaamse publieke sector (proefschrift Valérie Pattyn)


Donderdag 4 december 2014, 08.30-10.00 uur, Brussel Presentatie online!

Inhoud >
Praktisch >
Inschrijving >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

Valérie Pattyn (KU Leuven, Instituut voor de Overheid) verdedigde in mei j.l. haar proefschrift getiteld “Policy evaluation activity unravelled. A configurational analysis of the incidence, number, locus and quality of policy evaluations in the Flemish public sector” (https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/450717). 

Ze onderzocht in dit kader de evaluatie(in)activiteit van 29 organisaties (verticale departementen en agentschappen) van de Vlaamse overheid. Evaluatieactiviteit werd ruim benaderd. Valérie zocht naar een verklaring voor het al dan niet evalueren door publieke sector organisaties; verschillen in routine in evaluatiepraktijk; het al dan niet uitbesteden voor evaluaties; en verschillen in kwaliteitsbewaking van evaluaties.

In deze ontbijtsessie lichtte ze het onderzoek en de concrete bevindingen toe. Het doctoraat is een van de eerste studies die op systematische wijze de evaluatiepraktijken van de Vlaamse overheid onderzocht.

08u30 Onthaal en verwelkoming
   
08u40 Bevindingen het uit doctoraatsonderzoek (pdf)
  dr. Valérie Pattyn (KU Leuven - Instituut voor de Overheid)
   
09u30 Gedachtewisseling met deelnemers
   
10u00 Einde

Meer info:

De resultaten van het onderzoek werden eveneens gepubliceerd in de vorm van diverse artikelen:
 
►   Pattyn, V. (2014). Why organisations (do not) evaluate? Explaining evaluation activity through the lens of configurational comparative methodsEvaluation: the International Journal of Theory, Research and Practice, 20 (3), 348-367.
►   Pattyn, V., Brans, M. (2014). Explaining organisational variety in evaluation quality assurance. Which conditions matter? International Journal of Public Administration, 37 (6), 363-375.
►   Pattyn, V. (2014). Explaining Variance in Policy Evaluation Regularity. The case of the Flemish Public SectorPublic Management Review, DOI: 10.1080/14719037.2014.943270
►   Pattyn, V., Brans, M. (2013). Outsource versus in-house? An identification of organizational conditions influencing the choice for internal or external evaluators.Canadian Journal of Program Evaluation, 28 (2), 43-63. Downloadbaar via:http://cjpe.journalhosting.ucalgary.ca/cjpe/index.php/cjpe/article/view/105

 

 Praktisch

De ontbijtsessie vond plaats op donderdag 4 december 2014, van 08u30 tot 10u00. Voertaal: Nederlands

Plaats: Brussel ; SERV, Wetstraat 34-36

 Inschrijving

Afgesloten.

 Bijkomende inlichtingen

 • Inhoudelijk verantwoordelijke:
  Bart De Peuter

 • Praktische inlichtingen

  Vlaams Evaluatieplatform - VEP
  contact@evaluatieplatform.be

  Secretariaat VVBB
  p/a Instituut voor de Overheid
  Parkstraat 45 bus 3609
  3000 Leuven
 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 5-12-2014
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven