Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Seminarie

De impact van de performance audits van het Rekenhof – Survey bij ambtenaren van de federale overheid

Donderdag 13 november 2014, 12.00-14.00 uur, Brussel Presentaties en verslag online!

Inhoud >
Praktisch >
Inschrijving >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

Sinds 1998 is het Belgische Rekenhof, net zoals bijna alle rekenkamers in de OESO, bevoegd om naast financiële en wettigheids- en regelmatigheidsaudits, ook performance audits uit te voeren. Daarbij gaan rekenkamers na of de uitvoering van het overheidsbeleid voldoet aan de criteria zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid. Ze willen impact hebben op het overheidsfunctioneren door bij te dragen aan de verbetering ervan. Er bestaat vooralsnog weinig empirisch onderzoek over de impact van performance auditing. Over de impact van de audits van het Belgische Rekenhof bestond geen onderzoek. Ook over de factoren die bijdragen tot impact bestaat nog veel onzekerheid.

Ella Desmedt onderzocht de impact van de performance audits van het Rekenhof aan de hand van een survey bij federale ambtenaren. Dit onderzoek probeerde daarom volgende vragen te beantwoorden:
1. Welke impact hebben de performance audits van het Rekenhof?
2. Welke factoren dragen bij tot de impact van de performance audits van het Rekenhof?

In de presentatie door Ella Desmedt (Rekenhof) werd dieper ingegaan op het theoretisch kader van het onderzoek en de gehanteerde methode. Vervolgens kwamen de onderzoeksresultaten aan bod, en werd de discussie geopend over de lessen die het Rekenhof uit dergelijk onderzoek kan trekken. Eddy Van Loocke (Rekenhof) en Valérie Pattyn (KU Leuven - Instituut voor de Overheid) waren discussant.

Presentatie Ella Desmedt (pdf)

Reflectie Eddy Van Loocke (pdf)

Verslag van de workshop (pdf)

 Praktisch

De workshop vond plaats op donderdag 13 november 2014, van 10u00 tot 12u00.

Plaats: in het vormingslokaal van het Rekenhof, Regentschapsstraat 2, 1000 Brussel

 Inschrijving

Afgesloten.

 Bijkomende inlichtingen

 • Inhoudelijk verantwoordelijke:
  Ella Desmedt

 • Praktische inlichtingen

  Vlaams Evaluatieplatform - VEP
  contact@evaluatieplatform.be

  Secretariaat VVBB
  p/a Instituut voor de Overheid
  Parkstraat 45 bus 3609
  3000 Leuven
 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 16-10-2014
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven