Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Ontbijtsessie: Nieuwe richtlijnen voor het Europees evaluatiebeleid: inspiratie voor de praktijk in Vlaanderen?

Vrijdag 21 februari 2014, ochtend, Brussel verslag online

Inhoud >
< Programma >
Praktisch >
Inschrijving >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

De VEP ontbijtsessies worden opgevat als informele ontmoetingen en gedachtenwisselingen met personaliteiten uit de evaluatiewereld. Deze ontbijtsessie wordt georganiseerd i.s.m. het Departement Bestuurszaken van de Vlaamse Overheid.

De huidige aanpak van evaluaties binnen de Europese Commissie is voor verbetering vatbaar. Daarom werkt de Europese Commissie aan nieuwe "guidelines" en ze publiceerde onlangs voorstellen. Over die voorstellen loopt er momenteel een consultatieronde. http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/consultation/index_en.htm

De voorgestelde richtsnoeren betreffen enkel de ex post of “retrospective evaluation”. De Commissie zal de nieuwe aanpak gebruiken bij het (laten) uitvoeren van evaluaties van bestaande EU acties (financiële programma's, wetgeving en beleidsmaatregelen). Met de nieuwe richtsnoeren ambieert de Commissie niet alleen de huidige praktijk te versterken maar vooral ook kwaliteit van de evaluaties te verbeteren. Gestoeld op stevige onderbouwing moeten toekomstige evaluaties robuuste conclusies bieden over de mate waarin het EU-beleid tot resultaten leidt. Tegelijkertijd moeten evaluaties consistenter en transparanter worden, waardoor belanghebbenden (en wie is dat niet in een EU-context?) beter kunnen bijdragen tot die evaluaties en uiteindelijk van de vruchten ervan plukken. In de toekomst moeten evaluaties dus toegankelijker worden.
Het belang van het EU-beleid voor de nationale, regionale en Iokale overheden en administraties spreekt voor zich. Als belanghebbenden zijn ze ook gebaat bij betere EU-evaluaties. De Commissie kijkt dan ook uit naar eventuele reacties op haar voorstellen.

Een goede aanleiding voor het VEP om het ontwerp van nieuwe richtsnoeren onder de loep te nemen. Wat houden de richtlijnen in? Wat is er nieuw? En is er inspiratie in te vinden voor de evaluatiepraktijk in Vlaanderen?

We lieten Mevr. Sara Piller (Europese Commissie) aan het woord. Zij werkt als Policy Officer - Horizontal Co-ordinator on Better Regulation issues in de Dienst “Evaluation, Regulatory Fitness and Performance” van het Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie.
Ze werkte o.a. mee aan de Guide to Evaluating Legislation (DG MARKT, 2008) en presenteerde onder meer op conferenties van de European Evaluation Society.

Nadien volgde een reflectie door Peter Van Humbeeck (SERV).

 Programma

08u30 Onthaal en verwelkoming
   
08u35 The draft of new EC evaluation policy guidelines (pdf)
  Sara Piller (EC, Secretariat General, Unit SG.C.1 - Evaluation and Simplification)
   
09u10 Reflectie door Peter Van Humbeeck (SERV) (pdf)
   
09:30 Gedachtewisseling met deelnemers
   
10u00 Einde

 Praktisch

De ontbijtsessie van het VEP vindt plaats te Brussel op vrijdag 21 februari 2014, van 08u30 - 10u00.
Plaats: Brussel, Ellipsgebouw, (Koning Albert-II laan 35, 1035 Brussel) in lokaal 21.27

 Inschrijving

Deelnameprijs: gratis, maar vooraf registreren is verplicht.

Opgelet: aantal plaatsen beperkt. De volgorde van inschrijving is hierbij bepalend.
Uw inschrijving is definitief na onze bevestiging. Inschrijven kan tot en met 17 februari.

Inschrijving volzet

 Bijkomende inlichtingen

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 5-03-2014
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven