Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Ontbijtsessie met dhr. Raf Mertens - Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE)

Praktijkervaringen met kosteneffectiviteitsonderzoek

Dinsdag 29 mei 2012, ochtend, Brussel

Inhoud >
< Programma >
Praktisch >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

De VEP ontbijtsessies worden opgevat als informele ontmoetingen en gedachtewisselingen met personaliteiten uit de evaluatiewereld.

Voor deze ontbijtsessie verwelkomden we de heer Raf Mertens. Raf Mertens is arts epidemioloog en hij was tot november 2009 hoofd van de studiedienst van de Christelijke mutualiteit. Op 1 december 2009 werd hij algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Het KCE werd in 2003 opgericht en voert sinds 2004 wetenschappelijke studies uit om de overheid bij te staan in haar beslissingen over gezondheidszorg en ziekteverzekering.

Deze studies hebben ondermeer te maken met de doelmatigheid en kosteneffectiviteit van medische behandelingen of (beleids) programma’s zoals vaccinatiecampagnes en preventief gezondheidsonderzoek/ screening. Het VEP laat Raf Mertens graag aan het woord, die vanuit de ervaringen van het KCE kwam toelichten wat kosteneffectiviteit inhoudt, wat het nut is van dergelijk onderzoek, wat de randvoorwaarden zijn om de kosteneffectiviteit te onderzoeken en of de resultaten van het onderzoek worden benut door de beslissingsorganen.

 Programma

08u30

Onthaal en verwelkoming, ontbijt

 

 

09u00

Praktijkervaringen met kosteneffectiviteitsonderzoek (pdf)

 

Dhr. Raf Mertens (KCE)

 

 

09u45

Gedachtewisseling met de deelnemers (pdf)

 

 

10u30

Slotwoord


 Praktisch

Deze ontbijtsessie van het VEP vond plaats te Brussel op dinsdag 29 mei van 08u30 - 10u30.
Plaats: Brussel, Rekenhof, Regentschapsstraat 2, B-1000 Brussel. (Meer...)

 Bijkomende inlichtingen

 • Inhoudelijk verantwoordelijke:
  Eddy Van Loocke

 • Praktische inlichtingen

  Vlaams Evaluatieplatform - VEP
  contact@evaluatieplatform.be

  Secretariaat VVBB
  p/a Instituut voor de Overheid
  Parkstraat 45 bus 3609
  3000 Leuven
 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 12-06-2012
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven