Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Ontbijtsessie met Valérie Pattyn en Bart De Peuter (Instituut voor de Overheid, KULeuven): Beleidsevaluatiecultuur en -praktijk in België en Vlaanderen.

Dinsdag 28 oktober 2008, ochtend, Brussel

Inhoud & verslag >
< Programma >
Praktisch >
Bijkomende inlichtingen >

 Inhoud

Op deze derde VEP ontbijtsessie waren Valérie Pattyn en Bart De Peuter de gastsprekers. Zij zijn beide onderzoekers aan het Instituut voor de Overheid (KULeuven) rond de thema's van monitoring, evaluatie en toekomstverkenning. Valérie Pattyn werkt aan een doctoraatsonderzoek naar de evaluatiecapaciteit in Vlaanderen en Wallonië. Bart De Peuter is werkzaam binnen het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie rond het thema toekomstverkenningen en tevens lid van het coördinatiecomité van het VEP.

De sprekers presenteerden een tussentijdse balans van de evaluatiepraktijk in België en Vlaanderen. Op basis van verkennend empirisch onderzoek naar recente ontwikkelingen in het praktijkveld maakten ze de oefening om de maturiteit van de evaluatiecultuur in ons land te meten. Tevens nodigden ze de deelnemers uit tot een toekomstverkenning met betrekking tot de evaluatiepraktijk. Vertrekpunt voor het debat was de vraag naar de onderlinge relatie tussen evaluatiecultuur en evaluatiecapaciteit: is een (versterkte) capaciteit een voorwaarde tot of een exponent van een (rijpere) evaluatiecultuur?

Download hier het verslag van deze ontbijtsessie.

 Programma

08u30 Onthaal en verwelkoming
   
08u35 Beleidsevaluatiecultuur en -praktijk in België en Vlaanderen

> Paper Toward a mature evaluation culture in Belgium and Flanders? A search of drivers, recent developments and challenges.
> Paper Evaluation capacity: enabler or exponent of evaluation culture?
 
Valérie Pattyn en Bart De Peuter, Instituut voor de Overheid (KULeuven)
   
09u15 Gedachtewisseling met de deelnemers
   
10u00 Slotwoord

 Praktisch

Deze ontbijtsessie van het VEP vond plaats te Brussel op dinsdag 28 oktober 2008, van 08u30 - 10u00.
Plaats: Brussel, SERV (Sociaal-Economishe Raad van Vlaanderen), Wetstraat 34-36.

 Bijkomende inlichtingen

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 17-02-2009
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven