Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

 e-nieuwsbrief VEP

Via een elektronische nieuwsbrief houdt het Vlaams Evaluatieplatform de geïnteresseerden op de hoogte van eigen VEP-initiatieven en van activiteiten door derden.
Om de elektronische nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om u eenmalig aan te melden. Door u aan te melden bent u tevens gratis lid van het VEP.
Alle nieuwsbrieven van het VEP kan u ook hier op de website nalezen en downloaden.

Nieuwsbrief nr. 13 >
Aanmelden >
Afmelden >
< Archief e-nieuwsbrief VEP >

 Nieuwsbrief nr.13 - april 2016

 


Inhoud

1. VEP studiedag 2015 krijgt vervolg in VTOM themanummer
2. VEP lezing 14/06: Evaluatievermogen bij Haagse beleidsdepartementen: recente praktijken
3. Beleidsonderzoekonline.nl: publicatiekanaal voor bijdragen over beleidsevaluatie

4. Ook niet te missen
5
. Groep Vlaams Evaluatieplatform op LinkedIn
6. Voorstellen voor nieuwe thema's of VEP activiteiten?

7. Contactgegevens VEP

 1.VEP studiedag 2015 krijgt vervolg in VTOM themanummer

Op donderdag 17 december 2015 organiseerde het VEP de studiedag ‘Tien jaar beleidsevaluatie: een terug- en vooruitblik op de praktijk’. Met een 100-tal deelnemers en heel wat interessante, beleidsdomeinoverstijgende discussies in de parallelle sessies en in de plenaire achteraf, durven we van een succes te spreken.
Het coördinatiecomité van het VEP werkt op dit moment samen met de sprekers uit de verschillende sessies aan een themanummer voor het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM), dat medio 2016 zal verschijnen.

Meer info over de studiedag
Meer info over VEP-activiteiten

 2. VEP Lezing 14 juni 2016: "Evaluatievermogen bij Haagse beleidsdepartementen: recente praktijken" - Schrijf nu in! UITGESTELD NAAR 24-10-2016

Op 14 juni 2016 (12-14 uur in Brussel) hebben we Carolien Klein Haarhuis, onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum in Nederland, te gast. Zij komt toelichting geven over het weldra te verschijnen rapport van een studie uitgevoerd in 2015 over het evaluatievermogen van negen Nederlandse beleidsdepartementen.

Na een korte schets van het Nederlandse evaluatiestelsel, wordt ingegaan op recente praktijken rond evalueren bij een negental Nederlandse beleidsdepartementen.

Kader van het onderzoek – en van deze presentatie – vormt de literatuur over ‘evaluatievermogen’ (evaluation capacity), waaruit kernconcepten werden gedestilleerd: (1) motieven voor evalueren en betrokken organisatieonderdelen;  (2) evaluatieprogrammering; (3) middelen; (4) evaluatieprocedures en –programma’s; (5) borging van evaluatiekennis en –ervaring in de organisatie en ten slotte, (6) wat rond evaluatiegebruik is geregeld.

In theorie belichamen deze concepten ‘goed opdrachtgeverschap’, evenals grotere internationale instituties waarvan we gidsen en leidraden bestudeerden. Niet alleen de evaluatie-onderzoeker maar juist ook de opdrachtgever kan de wisselwerking stimuleren tussen evaluaties en het voortdurende proces van beleidsontwikkeling en - aanpassing. Binnen beleidsdepartementen blijken meer en minder vérstrekkende initiatieven ter versterking van dit evaluatievermogen te zijn genomen, die in de presentatie aan bod zullen komen. Men kan zich vervolgens afvragen hoe bestendig deze nieuwe initiatieven zijn, gelet op de departementale context waarin ze worden ontrold, en gelet op de bredere politieke context. Ook deze kwestie komt in de presentatie – en zo mogelijk in de discussie naderhand – aan bod.

Meer info en inschrijving
Meer info over VEP-activiteiten

 3. Beleidsonderzoekonline.nl: publicatiekanaal voor bijdragen over beleidsevaluatie

Beleidsonderzoek Online is een gratis online tijdschrift voor en over beleidsonderzoek en beleid met een 8500 tal unieke bezoekers op jaarbasis. Het is een geschikt kanaal om publicaties over beleidsevaluatie te publiceren: wetenschappelijke artikels, columns, essays, of toelichting over een pas verschenen evaluatierapport. Het tijdschrift staat open voor (Nederlandstalige) bijdragen uit Nederland en België.

Meer informatie en kosteloos abonneren via http://www.beleidsonderzoekonline.nl/ .

Overweegt u een bijdrage, maar heeft u nog vragen, dan kan u zich altijd richten tot Bart De Peuter (bart.depeuter@soc.kuleuven.be) of Valérie Pattyn (v.e.pattyn@fgga.leidenuniv.nl) van het VEP coördinatiecomité.

  4. Ook niet te missen

 • UKES Annual Evaluation Conference: 'Building a Culture of Evaluation'
  27-28 april 2016, London (UK). Organisator: UK Evaluation Society (Meer...)
 • Ontbijtsessie: 'L'évaluation du projet Bilan de Compétences'
  12 mei 2016, Namur. Organistor: SWEP (Meer..
  )

 • SFE Journée Nationale: 'Evaluation des programmes européens : Une opportunité pour les politiques publiques ?'
  29 juni 2016, Parijs (FR). Organisator: Société Française de l'Evaluation (Meer...)
 • Congrès du jubilé des 20 ans de la SEVAL 2016
  8-9 september 2016, Basel (CH). Organisator: SEVAL. (Meer...)
 • 5th European Environmental Evaluators Network Forum: 'Evaluation for better regulation in environment and climate policies – Lessons from research and practice'
  15-16 september 2016, Kopenhagen. Organisator: EEEN (Meer...)
 • 19. Jahrestagung der DeGEval: 'Zwischen Nutzung, Einfluss und Nachhaltigkeit – Wie wirken Evaluationen in unterschiedlichen Systemen?'
  21 -23 september 2016, Salzburg. Organisator: DeGEval. (Meer...)
 • 12th EES Biennial conference: 'Evaluation for an Equitable Society: Independence, Partnership, Participation'
  26-30 september 2016, Maastricht (NL). Organisator: European Evaluation Society (Meer...)
 • Opleiding: 'Evaluatiedesign en -management'
  21 oktober 2016, Leuven. Organisator: KU Leuven - Instituut voor de Overheid. (Meer...)
 • AEA Conference: 'Evaluation + Design'
  24 -29 oktober 2016, Atlanta (GA, VS). Organisator: American Evaluation Association. (Meer...)
 • Opleiding: 'Opstellen van indicatoren voor beheer en beleid'
  18 november 2016, Leuven. Organisator: KU Leuven - Instituut voor de Overheid. (Meer...)
 • Opleiding: 'Ex ante evaluatie: afwegen van beleidsalternatieven'
  25 november 2016, Leuven. Organisator: KU Leuven - Instituut voor de Overheid. (Meer...)
 • Opleiding: 'Ex post evaluatie: beleid beoordelen op effecten'
  2 en 9 december 2016, Leuven. Organisator: KU Leuven - Instituut voor de Overheid. (Meer...)

  5. Groep Vlaams Evaluatieplatform op LinkedIn

Sinds kort bestaat er een groep ‘Vlaams evaluatieplatform’ op LinkedIn, waar u op eenvoudig verzoek lid van kan worden.
Meer informatie desmedte@ccrek.be

 6. Voorstellen voor nieuwe thema's of VEP activiteiten?

Het Vlaams evaluatieplatform probeert door middel van ontbijtsessies, lezingen en workshops ideeën, ervaringen, kennis en informatie met betrekking tot beleidsevaluatie uit te wisselen tussen alle betrokken actoren en dit voor alle beleidsdomeinen en alle bestuursniveaus.

Misschien wenst u dat het Vlaams evaluatieplatform een activiteit organiseert over een bepaald beleidsdomein of over een evaluatiemethode, wenst u daar zelf een bijdrage aan te doen of wenst u de ervaringen van actoren met bepaalde evaluatie-instrumenten te kennen.

Deel ons uw ideeën en voorstellen voor nieuwe thema’s of activiteiten mee!

 7. Contactgegevens VEP

Vlaams Evaluatieplatform - VEP

Secretariaat VVBB
p/a Instituut voor de Overheid
Parkstraat 45 bus 3609
3000 Leuven

< contact@evaluatieplatform.be >
Tel: 016 32 32 70
Fax: 016 32 32 67

Bezoek de website van het VEP voor updates en actuele informatie:
www.evaluatieplatform.be


Wil u de e-nieuwsbrief van het VEP niet langer blijven ontvangen? Schrijf u uit.

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 12-09-2016
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven