Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

 e-nieuwsbrief VEP

Via een elektronische nieuwsbrief houdt het Vlaams Evaluatieplatform de geïnteresseerden op de hoogte van eigen VEP-initiatieven en van activiteiten door derden.
Om de elektronische nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om u eenmalig aan te melden. Door u aan te melden bent u tevens gratis lid van het VEP.
Alle nieuwsbrieven van het VEP kan u ook hier op de website nalezen en downloaden.

Nieuwsbrief nr. 12 >
Aanmelden >
Afmelden >
< Archief e-nieuwsbrief VEP >

 Nieuwsbrief nr.12 - oktober 2014

 


Inhoud

1. VEP workshop 12/11: De impact van performance audits van het Rekenhof. Resultaten van een survey bij federale ambtenaren.
2. Lezing 24/11: The drive for Results-Based Management and Value for Money: is there space to raise some critical questions?
3.
VEP ontbijtsessie 4/12: De praktijk van beleidsevaluatie ontrafeld. Een configuratie analyse van het vóórkomen, aantal, de plaats en kwaliteit van beleidsevaluaties in de Vlaamse publieke sector
4. Voorstellen voor nieuwe thema's of VEP-activiteiten
5. Contactgegevens VEP

 1.Workshop 13 november 2014: De impact van performance audits van het Rekenhof. Resultaten van een onderzoek door Ella Desmedt. Schrijf nu in!

Op 13 november 2014 geeft Ella Desmedt op het Rekenhof een presentatie over het onderzoek ‘De impact van de performance audits van het Rekenhof – Survey bij ambtenaren van de federale overheid’. Deze presentatie is open voor leden van het Vlaams evaluatieplatform.

Ella Desmedt is adjunct-auditeur bij het Rekenhof. Ze voert er performance audits uit binnen de federale overheid. Dit onderzoek kaderde binnen de masteropleiding overheidsmanagement en –beleid die ze volgde aan de KU Leuven.

Meer info en inschrijving
Meer info over VEP-activiteiten

 2. Lezing 24 november 2014: The drive for Results-Based Management and Value for Money: is there space to raise some critical questions? - Schrijf nu in!

Prof. Rosland Eyben is Emeritus Fellow aan het Institute of Development Studies (UK) en voormalig Chief Social Development Adviser bij DFID. Eén van haar onderzoeksdomeinen betreft de huidige obsessie in officiële hulpverlenende organisaties om effectiviteit te meten op een manier die veronderstelt dat alle problemen eenvoudig op te lossen zijn door een planning gestoeld op een lineaire oorzaak-gevolg logica. Prof. Eyben stelt dat macht, relaties, gekleurdheid van kennis en complexiteit worden genegeerd in bestaande benaderingen van prestatiemeting, idem wat betreft onverwachte gebeurtenissen en positieve en negatieve onverwachte gevolgen. In een lezing, gehost door HIVA - KU Leuven i.s.m. het VEP zal zij de kernargumenten van haar kritiek uitleggen en haar ervaringen delen met de betrokkenheid in het debat met donors en andere stakeholders in de wereld van ontwikkelingssamenwerking in het VK en daarbuiten gedurende de voorbije 3 tot 5 jaar.

Meer info en inschrijving
Meer info over VEP-activiteiten

 3. VEP ontbijtsessie: De praktijk van beleidsevaluatie ontrafeld. Een configuratie analyse van het vóórkomen, aantal, de plaats en kwaliteit van beleidsevaluaties in de Vlaamse publieke sector - Schrijf nu in!

Valérie Pattyn (KULeuven, Instituut voor de Overheid) onderzocht in haar proefschrift de evaluatie(in)activiteit van 29 organisaties (verticale departementen en agentschappen) van de Vlaamse overheid en zocht naar een verklaring voor het al dan niet evalueren door publieke sector organisaties; verschillen in routine in evaluatiepraktijk; het al dan niet uitbesteden voor evaluaties; en verschillen in kwaliteitsbewaking van evaluaties.

In deze ontbijtsessie licht ze het onderzoek en de concrete bevindingen toe. Het doctoraat is een van de eerste studies die op systematische wijze de evaluatiepraktijken van de Vlaamse overheid onderzocht.

Meer info en inschrijving
Meer info over VEP-activiteiten

  4. Voorstellen voor nieuwe thema's of VEP activiteiten

Het Vlaams evaluatieplatform probeert door middel van ontbijtsessies en workshops ideeën, ervaringen, kennis en informatie met betrekking tot beleidsevaluatie uit te wisselen tussen alle betrokken actoren en dit voor alle beleidsdomeinen en alle bestuursniveaus.
Misschien wenst u dat het Vlaams evaluatieplatform een activiteit organiseert over een bepaald beleidsdomein of over een evaluatiemethode of wenst u de ervaringen van actoren met bepaalde evaluatie-instrumenten te kennen.
Deel ons uw ideeën en voorstellen voor nieuwe thema’s of activiteiten mee.

 5. Contactgegevens VEP

Vlaams Evaluatieplatform - VEP

Secretariaat VVBB
p/a Instituut voor de Overheid
Parkstraat 45 bus 3609
3000 Leuven

< contact@evaluatieplatform.be >
Tel: 016 32 32 70
Fax: 016 32 32 67

Bezoek de website van het VEP voor updates en actuele informatie:
www.evaluatieplatform.be


Wil u de e-nieuwsbrief van het VEP niet langer blijven ontvangen? Schrijf u uit.

 
 
     
  Copyright © VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 16-10-2014
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven