Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

 e-nieuwsbrief VEP

Via een elektronische nieuwsbrief houdt het Vlaams Evaluatieplatform de geïnteresseerden op de hoogte van eigen VEP-initiatieven en van activiteiten door derden.
Om de elektronische nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om u eenmalig aan te melden. Door u aan te melden bent u tevens gratis lid van het VEP.
Alle nieuwsbrieven van het VEP kan u ook hier op de website nalezen en downloaden.

E-nieuwsbrief VEP  >
Aanmelden >
Afmelden >
< Archief e-nieuwsbrief VEP >

 Nieuwsbrief nr.10 - november 2012

 


Inhoud

1. VEP workshop - Evalueren door middel van visiteren
2. Gastlezing: Effectiviteitsonderzoek via experimenteel design
3.
VEP brengt vormingsaanbod rond beleidsevaluatie in kaart
4. Ook niet te missen
5. Contactgegevens VEP

 1. VEP workshop 7 december 2012: Evalueren door middel van visitaties. Schrijf nu in!

Visiteren is in verschillende sectoren geen onbekende methode, in sommige domeinen zelfs een beproefd recept om te evalueren. Visiteren brengt elementen externe evaluatie en zelfevaluatie samen. Hoe zit dat precies? Wat zijn randvoorwaarden voor een goede visitatie? Wat zijn de ervaringen en aandachtspunten van degene die visiteert en van de gevisiteerde? De workshop beoogt de uitwisseling van informatie en ideeën over deze vragen.

Meer info en inschrijving
Meer info over VEP-activiteiten

 2. Gastlezing 1 maart 2013: Het experimenteel design (randomized controlled trial) voor effectiviteitsonderzoek in ontwikkelingssamenwerking - Karen Marcours - Schrijf nu in!

Randomized controlled trial (RCT) is een methode die we oorspronkelijk kennen uit de gezondheidssector om de impact van een geneesmiddel of therapie te onderzoeken. Deze methode van impact-evaluatie is ondertussen ook populair geworden in andere domeinen, ondermeer ook binnen de sector van de ontwikkelingssamenwerking.

Karen Macours (MIT Poverty Action Lab) Zij zal tijdens de gastlezing de methodologie van RCT uiteenzetten en deze verder toelichten aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit Nicaragua.

Deze gastlezing gaat door op 1 maart 2013 in Antwerpen. Ze kadert in de vak ‘Evaluating Development Effectiveness’ (Master Development Evaluation and Management) van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) van de Universiteit Antwerpen en wordt opgesteld voor het VEP doelpubliek.

Meer info en inschrijving
Meer info over VEP-activiteiten

 3. VEP brengt vormingsaanbod rond beleidsevaluatie in kaart

Het VEP neemt het initiatief om het vormingsaanbod rond beleidsevaluatie in kaart te brengen. Het gaat om korte of langere opleidingstrajecten met een focus op het evalueren en opvolgen van beleid. Doel is om zowel generieke als sectorspecifieke of methodegerichte vorming in kaart te brengen. Informatie over het aanbod zal gecentraliseerd worden op de website van het VEP zodat wie behoeft heeft aan opleiding rond evaluatie gericht kan zoeken naar een gepast aanbod.

Concreet zullen volgende kenmerken worden opgelijst per vormingsinitiatief: naam, organisator, leerdoelen, korte inhoud, taal, doelpubliek, toegangsvoorwaarden, duur, kostprijs, vereiste voorkennis, titel certificaat/diploma en contactpersoon/url organisator.

Organiseert u(w) (organisatie) een vorming rond beleidsevaluatie? Heeft u reeds deelgenomen aan een vormingsactiviteit rond beleidsinformatie? U kan relevante informatie bezorgen aan het VEP coördinatiecomité, via e-mail (contact@evaluatieplatform.be) of door de infofiche in te vullen.

  4. Ook niet te missen

 • Jaarlijks congres Effecten van Toezicht en Handhaving en Gedrag
  13 november 2012, Den Bosch (NL). Bron: VIDE (Meer...)

 • Mise en perspective de l'évaluation de trois fonds européens
  20 november 2012, Parijs (F). Organisator: Société Française de l'Evaluation (Meer...)


 • Prestatie-audit in de openbare en non-profit sector
  22 november 2012, Brussel. Organisator: Instituut van de Bedrijfsrevisoren. (Meer...)


 • Nieuw peer reviewed tijdschrift: Beleidsonderzoek Online
  Beleidsonderzoek Online is een open access e- journal voor en over beleidsonderzoek en beleid (meer: http://www.beleidsonderzoekonline.nl/ )

Voor updates, raadpleeg de kalender op de VEP-site

 5. Contactgegevens VEP

Vlaams Evaluatieplatform - VEP

Secretariaat VVBB
p/a Instituut voor de Overheid
Parkstraat 45 bus 3609
3000 Leuven

< contact@evaluatieplatform.be >
Tel: 016 32 32 70
Fax: 016 32 32 67

Bezoek de website van het VEP voor updates en actuele informatie:
www.evaluatieplatform.be


Wil u de e-nieuwsbrief van het VEP niet langer blijven ontvangen? Schrijf u uit.

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 30-01-2014
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven