Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

 e-nieuwsbrief VEP

Via een elektronische nieuwsbrief houdt het Vlaams Evaluatieplatform de geïnteresseerden op de hoogte van eigen VEP-initiatieven en van activiteiten door derden.
Om de elektronische nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om u eenmalig aan te melden. Door u aan te melden bent u tevens gratis lid van het VEP.
Alle nieuwsbrieven van het VEP kan u ook hier op de website nalezen en downloaden.

e-nieuwsbrief VEP >
Aanmelden >
Afmelden >
< Archief e-nieuwsbrief VEP >

 Nieuwsbrief nr.6 - januari 2009

< download in pdf-formaat >


Inhoud

1. VEP studiedag
2. VEP lenteworkshop
3. VEP kalender
4. Ook niet te missen
5. Coördinatiecomité VEP
6. Contactgegevens VEP

 1. VEP-studiedag 18/02/2009: "Indicatoren als grondstof voor de opvolging en evaluatie van  beleid". Inschrijvingen open!

Op woensdag 18 februari 2009 organiseert het Vlaams Evaluatieplatform een eerste studiedag. Het centrale thema is: "Indicatoren als grondstof voor de opvolging en evaluatie van beleid".

Binnen de overheid heeft men de laatste jaren al heel wat ervaring opgedaan met indicatoren en monitoring. Maar zijn indicatoren wel zo nieuw voor de overheid zoals men vaak vermoedt of beweert? Een inleidende bijdrage schetst de historiek en de trends inzake de aard en het gebruik van indicatoren in verschillende beleids- en beheersprocessen in de overheid.

Kan men met indicatoren ook beleid evalueren? Het antwoord wordt in woord en beeld gebracht door drie ervaren practitioners. Hun cases illustreren het gebruik van indicatoren voor het opvolgen en evalueren van algemeen overheidsbeleid (de VRIND-rapportering), in de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen regering en overheidsagentschap (sector onderwijs) en in de context van beleidsevaluatie bij een lokaal bestuur (OCMW Antwerpen). Zij schetsen het profiel van hun indicatoren, het productieproces van de informatie, de verspreiding ervan en de koppelingen met beleidsbeslissingen. Tijdens een aansluitend panelgesprek kan het publiek mee debatteren en peilen naar kritische slaagfactoren en knelpunten.

In de namiddag worden twee specifieke themata aangesneden.
Hoe begin je bij het begin; het ontwerpen van een zinvolle indicatorenset in functie van beleidsopvolging en evaluatie? Niets is dan zo praktisch als een goede beleidstheorie, luidt het antwoord vanuit de aanbodzijde. Voorbeelden om dat te staven worden aangedragen door IDEA Consult.
Quid met de vertaalslag van indicatoren en data naar beleidskennis? Is het een kunst of kunde? De praktijkervaring op federaal niveau bij de RVA kan inspirerend en leerrijk zijn voor al wie de grote sprong wil wagen voorbij de indicatoren, van 'meten' naar 'weten'.

Met de conclusies en leerpunten vanuit de voorgaande bijdragen en een blik op de toekomstige VEP-initiatieven wordt deze studiedag afgerond, met aansluitend een receptie.

Praktisch: woensdag 18/02/2009, van 9u30 - 16u00 in het Hadewych auditorium van het Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, te Brussel. Het inschrijvingsgeld bedraagt 40 euro.

Meer info en inschrijving
Meer info over VEP-activiteiten

 2. VEP workshop: "Doorwerking van beleidsevaluaties: hoe meten en  vergroten?"
  Nieuwe datum: 18 maart 2009, schrijf nu in!

De VEP workshop met als thema "Doorwerking van beleidsevaluaties: hoe meten en vergroten? " , oorspronkelijk gepland op 20/11/08, gaat door op woensdag 18 maart 2009. U kan hiervoor vanaf nu inschrijven.
De workshop beoogt de uitwisseling van informatie over voorwaarden, succesfactoren en goede praktijken met het oog op het gebruik van een beleidsevaluatie.

Eerst verkennen we wat het theorieveld zegt over doorwerking van beleidsevaluaties. Wat zijn de krachtlijnen en is het denken geëvolueerd? Welke vormen van doorwerking worden (h)erkend? En draagt de literatuur kritische slaagfactoren aan? Bart De Peuter (Instituut voor de Overheid, KULeuven) schetst bij wijze van inleiding de antwoorden op deze vragen.
Daarna schakelen we over naar de ervaringen in het praktijkveld. Dhr. Victor Dries (OVAM) brengt een praktijkgetuigenis vanuit het perspectief van de gebruiker van beleidsevaluatie. Hoe werden de evaluatiebevindingen onthaald? In welke mate en op welke wijze hebben ze het beleid geïnformeerd en beslissingen gestuurd? Waar zitten de moeilijkheden?
Vervolgens belicht Dhr. Johan De Graeve (Directeur Informatie en Externe Relaties, Vlaams Parlement) de doorwerking van beleidsevaluaties in Vlaanderen. In hoeverre worden beleidsevaluaties opgepikt of niet door beleidsmakers? Welke zijn een aantal kritische succesfactoren?
Aansluitend volgt een debat met de deelnemers aan de workshop.

Tijdstip: woensdag 18 maart, namiddag (14u00 tot 16u45)
Plaats: Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB, Universiteit Antwerpen) (lokaal S 002), Lange Sint-Annastraat 7, B-2000 Antwerpen.

Meer info en inschrijving
Meer info over VEP-activiteiten

 3. VEP-kalender

 4. Ook niet te missen

 • MIRA-BE 2009: Inventaris milieubeleidsevaluatieve studie sedert 1 juni 2007: relevante studies doorgeven aan het MIRA-team! Organisator: Vlaamse Milieumaatschappij (Meer...)

 • Vacature deskundige beleidsevaluatie bij IDEA Consult
  Deadline voor sollicitaties:: 31 januari. (Meer...)

 • SWEP petit-déjeuner: "L'évaluation ex-ante de l'impact des décisions du conseil des ministres sur le développement durable"
  22 januari, Namen. Organisator: Société Wallonne de l'Evaluation et de la Prospective (Meer...)

 • Congres: Getting to results: Evaluation Capacity Building and Development
  17-20 maart, Johannesburg (Zuid-Afrika). Organisator: International Development Evaluation Association (IDEAS) (Meer...)

 • Conference: "Perspectives on impact evaluation: approaches to assessing development effectiveness"
  29 maart - 2 april, Caïro (Egypte). Organisator: African Evaluation Association (Meer...) (pdf)

 • Conference: "Value in Evaluation"
  31 mei - 3 juni, Ottawa (Canada). Organisator: Canadian Evaluation Society (Meer...)

 • 9èmes Journées Françaises de l'Evaluation: "20 ans d'évaluation, 10 ans de SFE et demain ? Les nouvelles frontières de l'évaluation"
  11-12 juni, Marseille. Organisator: Société française de l'Evaluation (SFE) (Meer...)

 • EPOS International Conference: "Sustainable Development in Policy Assessment - Methods, Challenges and Policy Impacts"
  15-16 juni, Brussel. Organisator: Ecologic & Institute for Ecological Economy Research (IÖW). (Meer...)

 • ECPR General Conference - Section "Policy evaluation in the public sector"
  10-12 september, Potsdam. Organisator: European Consortium for Political Research (Meer...)
 • 12. Jahrestagung der DeGEval: "Evaluation und Gesellschaft"
  6-8 oktober 2009, Munster. Organisator: DeGEval. (Meer...)

 • EASY-ECO Conference: “Stakeholder Perspective”
  16-18 oktober, Budapest. Organisator: EASY-ECO. (Meer...)

 • Conference: "Evaluation and Context"
  9-14 november 2009, Orlando (Florida, VS). Organisator: American Evaluation Association. (Meer...)  Voor updates, raadpleeg de kalender op de VEP-site

 5. VEP coördinatiecomité

Voor het Vlaams Evaluatieplatform was 2008 het eerste werkingsjaar. Voor het coördinatiecomité van het VEP een leerrijke tijd in de aanloop naar, tijdens en bij de nabeschouwing van de verschillende initiatieven. De ruime belangstelling voor het VEP - deze e-nieuwsbrief telt reeds 900 abonnees- is de grootste impuls om met enthousiasme verder te werken aan een versterkte evaluatiecultuur en -praktijk via netwerking en dit over de grenzen van bestuursniveaus en beleidssectoren heen.

In 2009 neemt Joos Gysen de fakkel over van Peter Van Humbeeck als voorzitter van het coördinatiecomité. Dank aan Peter om een heel jaar aan de kar te trekken en dank ook aan Barabara Tieleman en Eva Lefevere voor hun gewaardeerde input tijdens de belangrijke opstartfase. We verwelkomen nieuwe krachten in de persoon van Pierre Verdoodt en Stephanie Devisscher.

Het VEP coördinatiecomité wenst u een voorspoedig nieuw jaar en hoopt u in 2009 op één of meerdere evenementen te mogen verwelkomen!

Meer info

 6. Contactgegevens VEP

Vlaams Evaluatieplatform - VEP

Secretariaat VVBB
p/a Instituut voor de Overheid
Parkstraat 45 bus 3609
3000 Leuven

< contact@evaluatieplatform.be >
Tel: 016 32 32 70
Fax: 016 32 32 67

Bezoek de website van het VEP voor updates en actuele informatie:
www.evaluatieplatform.be


Wil u de e-nieuwsbrief van het VEP niet langer blijven ontvangen? Schrijf u uit.

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 8-10-2009
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven