Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

 e-nieuwsbrief VEP

Via een elektronische nieuwsbrief houdt het Vlaams Evaluatieplatform de geïnteresseerden op de hoogte van eigen VEP-initiatieven en van activiteiten door derden.
Om de elektronische nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om u eenmalig aan te melden. Door u aan te melden bent u tevens gratis lid van het VEP.
Alle nieuwsbrieven van het VEP kan u ook hier op de website nalezen en downloaden.

e-nieuwsbrief VEP >
Aanmelden >
Afmelden >
< Archief e-nieuwsbrief VEP >

 Nieuwsbrief nr.5 - november 2008

< download in pdf-formaat >


Inhoud

1. VEP herfstworkshop
2. VEP ontbijtsessies
3. VEP studiedag 2009
4. VEP-kalender
5. Ook niet te missen
6. Contactgegevens VEP

 1. VEP herfstworkshop (20/11): Doorwerking van beleidsevaluaties: hoe meten en  vergroten?  Schrijf nu in!

Op 20 november e.k. organiseert het VEP de derde in haar reeks van workshops rond het evaluatieproces. De herfstworkshop heeft als thema: "Doorwerking van beleidsevaluaties: hoe meten en vergroten? ".
De workshop beoogt de uitwisseling van informatie over voorwaarden, succesfactoren en goede praktijken met het oog op het gebruik van een beleidsevaluatie.

Eerst verkennen we wat het theorieveld zegt over doorwerking van beleidsevaluaties. Wat zijn de krachtlijnen en is het denken geëvolueerd? Welke vormen van doorwerking worden (h)erkend? En draagt de literatuur kritische slaagfactoren aan? Bart De Peuter (Instituut voor de Overheid, KULeuven) schetst bij wijze van inleiding de antwoorden op deze vragen.
Daarna schakelen we over naar de ervaringen in het praktijkveld. Dhr. Victor Dries (OVAM) brengt een praktijkgetuigenis vanuit het perspectief van de gebruiker van beleidsevaluatie. Hoe werden de evaluatiebevindingen onthaald? In welke mate en op welke wijze hebben ze het beleid geïnformeerd en beslissingen gestuurd? Waar zitten de moeilijkheden?
Vervolgens belicht Dhr. Johan De Graeve (Directeur Informatie en Externe Relaties, Vlaams Parlement) de doorwerking van beleidsevaluaties in Vlaanderen. In hoeverre worden beleidsevaluaties opgepikt of niet door beleidsmakers? Welke zijn een aantal kritische succesfactoren?
Aansluitend volgt een debat met de deelnemers aan de workshop.

Tijdstip: donderdag 20 november, namiddag (14u00 tot 16u45)
Plaats: Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB, Universiteit Antwerpen) (lokaal S00.4), Lange Sint-Annastraat 7, B-2000 Antwerpen.

Meer info en inschrijving
Meer info over VEP-activiteiten

 2. Terugblik: VEP ontbijtsessies over de evaluatiecultuur en  -praktijk in België,  Vlaanderen en Wallonië.

De VEP ontbijtsessies worden opgevat als informele ontmoetingen en gedachtenwisselingen met een personaliteit uit de evaluatiewereld. In oktober organiseerde het VEP 2 ontbijtsessies over het thema "evaluatiecultuur en -praktijk".

Op 9 oktober was Jean-Louis Dethier gastspreker. Hij is mede-oprichter, gewezen voorzitter en huidig bestuurslid van de Société Wallonne de l'Evaluation et de la Prospective (SWEP) en internationaal erkend expert en praktijkdeskundige in beleidsevaluatie. Hij was en is actief betrokken bij de uitvoering van evaluaties voor Waalse overheden en in het kader van de Europese structuurfondsen.
Hij belichtte in een eerste deel de evaluatiepraktijk en -cultuur in Wallonië. Wat wordt er geëvalueerd bij de Waalse overheden? Welke types en instrumenten hanteert men? Wie voert evaluaties uit? Werken evaluaties door in het Waalse beleid? Wat zijn de ervaringen met netwerking rond evaluatie in Wallonië? Deze en andere vragen kregen een deskundig antwoord. In een tweede deel ging hij nader in op de werking van de SWEP. De presentatie en het verslag van deze ontbijtsessie kan u nalezen op onze website.
Presentatie en verslag

Op 28 oktober waren Valérie Pattyn en Bart De Peuter gastsprekers. Zij zijn beide onderzoekers aan het Instituut voor de Overheid (KULeuven) rond de thema's van monitoring, evaluatie en toekomstverkenning.
Zij presenteerden een tussentijdse balans van de evaluatiepraktijk in België en Vlaanderen. Op basis van verkennend empirisch onderzoek naar recente ontwikkelingen in het praktijkveld maakten ze de oefening om de maturiteit van de evaluatiecultuur in ons land te meten. Tevens nodigden ze de deelnemers uit tot een toekomstverkenning met betrekking tot de evaluatiepraktijk. Vertrekpunt voor het debat was de vraag naar de onderlinge relatie tussen evaluatiecultuur en evaluatiecapaciteit: is een (versterkte) capaciteit een voorwaarde tot of een exponent van een (rijpere) evaluatiecultuur? De presentatie, achtergrondpapers en het verslag van deze ontbijtsessie kan u nalezen op onze website.
Presentatie en verslag

 3. VEP-studiedag 2009

In 2009 organiseert het Vlaams Evaluatieplatform een eerste studiedag. Het centrale thema zal zijn: "indicatoren en beleidsevaluatie". Opgelet: de definitieve datum is woensdag 18 februari 2009. Noteer deze alvast in uw agenda. De studiedag zal doorgaan in Brussel. Weldra volgt meer info over het programma, waarna inschrijven mogelijk wordt.

 4. VEP-kalender

 5. Ook niet te missen

  • Nieuw! Boek: Crabbé Ann en Leroy Pieter (2008). The Handbook of Environmental Policy Evaluation. London: Earthscan. (Meer...)
    Earthscan Publishers heeft in september 2008 The Handbook of Environmental Policy Evaluation uitgebracht. Het boek, de vertaalde én herwerkte versie van het Vademecum Milieubeleidsevaluatie (Van den Broele, 2006) is een praktische gids voor academici en professionals met een actieve interesse in (milieu)beleidsevaluatie. Het boek bespreekt de algemene principes van beleidsevaluatie, geeft toelichting bij de specifieke kenmerken van (milieu)beleidsevaluatie en gaat dieper in op relevante methoden en technieken, geïllustreerd met vele voorbeelden van overal ter wereld. Auteurs zijn Ann Crabbé (Universiteit Antwerpen) en Pieter Leroy (Universiteit Nijmegen).

  • Oproep! MIRA-BE 2009: Inventaris milieubeleidsevaluatieve studie sedert 1 juni 2007: relevante studies doorgeven aan het MIRA-team! Organisator: Vlaamse Milieumaatschappij (Meer...)

  • Studiedag: "Het decreet intergemeentelijke samenwerking: evaluatie en vooruitblik".
    12 november, Brussel. Organisator: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. (Meer...)

Geef uw aankondigingen door

 6. Contactgegevens VEP

Vlaams Evaluatieplatform - VEP

Secretariaat VVBB
p/a Instituut voor de Overheid
Parkstraat 45 bus 3609
3000 Leuven

< contact@evaluatieplatform.be >
Tel: 016 32 32 70
Fax: 016 32 32 67

Bezoek de website van het VEP voor updates en actuele informatie:
www.evaluatieplatform.be


Wil u de e-nieuwsbrief van het VEP niet langer blijven ontvangen? Schrijf u uit.

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 17-02-2009
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven