Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

 e-nieuwsbrief VEP

Via een elektronische nieuwsbrief houdt het Vlaams Evaluatieplatform de geïnteresseerden op de hoogte van eigen VEP-initiatieven en van activiteiten door derden.
Om de elektronische nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om u eenmalig aan te melden. Door u aan te melden bent u tevens gratis lid van het VEP.
Alle nieuwsbrieven van het VEP kan u ook hier op de website nalezen en downloaden.

e-nieuwsbrief VEP >
Aanmelden >
Afmelden >
< Archief e-nieuwsbrief VEP >

 Nieuwsbrief nr.4 - september 2008

< download in pdf-formaat >


Inhoud

1. VEP zomerworkshop: terugblik
2. VEP ontbijtsessies
3. VEP-kalender
4. Ook niet te missen
5. Contactgegevens VEP

 1. VEP zomerworkshop 19 juni - terugblik

Op donderdag 19 juni organiseerde het VEP de tweede in haar reeks van workshops rond het evaluatieproces. De zomerworkshop heeft als thema: "Valkuilen bij de uitvoering van een beleidsevaluatie: waar(om) loopt het mis? "
De workshop beoogde de uitwisseling van informatie over voorwaarden, succesfactoren en goede praktijken voor het uitvoeren van een beleidsevaluatie.

Dominique de Looringhe de Crombrugghe, Bijzondere Evaluator bij De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, lichtte aan de hand van een concreet voorbeeld de werkwijze van de Dienst Bijzondere Evaluatie toe bij de uitvoering van een beleidsevaluatie. Ewald Wauters (Resource Analysis) en Dirk Allaerts (Federale Politie) reflecteerden vanuit hun praktijkervaring op deze evaluatiepraktijk. Ze gaven aan wat zij belangrijk vinden bij de uitvoering van een beleidsevaluatie en hoe dat in de praktijk in hun dienst gebeurt. Ze wezen op overeenkomsten en verschilpunten met de werkwijze van de dienst Bijzondere Evaluatie voor ontwikkelingssamenwerking. Na de pauze volgde een debat met het publiek.

De presentaties kan u nalezen op onze website.
Presentaties zomerworkshop

 2. VEP ontbijtsessies: evaluatiepraktijk en -cultuur in Wallonië en Vlaanderen

De VEP ontbijtsessies worden opgevat als informele ontmoetingen en gedachtenwisselingen met een personaliteit uit de evaluatiewereld. In oktober staan er 2 ontbijtsessie op het menu. We verkennen beleidsevaluatie in de praktijk in België, Wallonië en Vlaanderen.

Ontbijtsessie met Jean-Louis Dethier (SWEP)
Beleidsevaluatie in Wallonië.
9 oktober– 08u30 tot 10u00, Brussel


Op 9 oktober is Jean-Louis Dethier onze gastspreker. Hij is medeoprichter, gewezen voorzitter en huidig bestuurslid van de Société Wallonne de l'Evaluation et de la Prospective (SWEP) en internationaal erkend expert en praktijkdeskundige in beleidsevaluatie. In zijn presentatie zal hij de evaluatiepraktijk en -cultuur in Wallonië in kaart brengen. Wat wordt er geëvalueerd bij de Waalse overheden? Welke types en instrumenten hanteert men? Wie voert evaluaties uit? Werken evaluaties door in het Waalse beleid? Wat zijn de ervaringen met netwerking rond evaluatie in Wallonië? Deze en andere vragen krijgen een deskundig antwoord.

Meer info en inschrijving
Opgelet: aantal plaatsen beperkt!

Ontbijtsessie met Valérie Pattyn en Bart De Peuter (Instituut voor de Overheid)
Beleidsevaluatie in België en Vlaanderen
28 oktober– 08u30 tot 10u00, Brussel


Op 28 oktober presenteren Valérie Pattyn en Bart De Peuter, onderzoekers aan het Instituut voor de Overheid (K.U.Leuven), een tussentijdse balans van de evaluatiepraktijk in België en Vlaanderen. Op basis van verkennend empirisch onderzoek naar recente ontwikkelingen in het praktijkveld maken ze de oefening om de maturiteit van de evaluatiecultuur in ons land te meten. Tevens nodigen ze de deelnemers uit tot een toekomstverkenning vertrekkende vanuit de vraag naar de onderlinge relatie tussen evaluatiecultuur en evaluatiecapaciteit: is een (versterkte) capaciteit een voorwaarde tot of een exponent van een (rijpere) evaluatiecultuur?

Meer info en inschrijving
Opgelet: aantal plaatsen beperkt!

 3. VEP-Kalender

 • ontbijtsessie 9 oktober 2008
  Beleidsevaluatie in Wallonië
  9 oktober – 08u30 tot 10u00
  Meer info en inschrijving

 • ontbijtsessie 28 oktober 2008
  Beleidsevaluatie in België en Vlaanderen
  28 oktober – 08u30 tot 10u00
  Meer info en inschrijving


 • Herfstworkshop 2008
  Doorwerking van beleidsevaluaties: hoe impact meten en vergroten?
  20 november – 14u00 tot 16u30

 • Studiedag 2009
  Indicatoren en beleidsevaluatie
  23 januari 2009 – 09u30 tot 16u30

Geef uw suggesties door voor workshops, studiedagen, ontbijtsessies

 4. Ook niet te missen

 • Oproep! Evaluatie van het inburgeringsbeleid, impactstudie en procesevaluatie: Deadline offertes 19 september 2008. Opdrachtgever: Agentschap voor Binnenlands Bestuur. (Meer...)

 • Oproep! MIRA-BE 2009: Inventaris milieubeleidsevaluatieve studies sedert 1 juni 2007: relevante studies doorgeven aan het MIRA-team! Organisator: Vlaamse Milieumaatschappij (Meer...)

 • Vacature: Adjunct-auditeurs bij het Rekenhof.
  Deadline sollicitaties 22 september 2008. Organisatie: Rekenhof. (Meer...)


 • Jaarcongres DeGEval: “Zum Verhältnis von Steuerung und Evaluation”
  24-26 september, Klagenfurt. Organisator: Deutsche Gesellschaft für Evaluation (DeGEval). (Meer...)


 • Bi-annual Conference European Evaluation Society (EES): “Building for the future: Evaluation in governance, development and progress”
  1-3 oktober, Lissabon. Organisator: European Evaluation Society. (Meer...)

 • Nieuw! Studiedag: "Zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in de Vlaamse overheid: Tien jaar externe audit van prestaties".
  7 oktober, Brussel. Organisator: Instituut voor de Overheid, KULeuven. (Meer...)


 • Nieuw! VIDE Jaarcongres: "Integrale aanpak met effect!"
  9 oktober, Rotterdam. Organisator: VIDE (Meer...)

 • Vorming: “Beleidsevaluatie”
  16 en 23 oktober 2008, Leuven. Organisator: Instituut voor de Overheid, KULeuven. (Meer...)

 • UKES Annual Conference 2008: "Changing Contexts for Evaluation and Professional Action"
  23-24 oktober, Bristol. Organisator: United Kingdom Evaluation Society. (Meer...)

Geef uw aankondigingen door

 5. Contactgegevens VEP

Vlaams Evaluatieplatform - VEP

Secretariaat VVBB
p/a Instituut voor de Overheid
Parkstraat 45 bus 3609
3000 Leuven

< contact@evaluatieplatform.be >
Tel: 016 32 32 70
Fax: 016 32 32 67

Bezoek de website van het VEP voor updates en actuele informatie:
www.evaluatieplatform.be


Wil u de e-nieuwsbrief van het VEP niet langer blijven ontvangen? Schrijf u uit.

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 17-02-2009
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven