Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

 e-nieuwsbrief VEP

Via een elektronische nieuwsbrief houdt het Vlaams Evaluatieplatform de geïnteresseerden op de hoogte van eigen VEP-initiatieven en van activiteiten door derden.
Om de elektronische nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om u eenmalig aan te melden. Door u aan te melden bent u tevens gratis lid van het VEP.
Alle nieuwsbrieven van het VEP kan u ook hier op de website nalezen en downloaden.

e-nieuwsbrief VEP >
Aanmelden >
Afmelden >
< Archief e-nieuwsbrief VEP >

 Nieuwsbrief nr. 1 - februari 2008

< download in pdf-formaat >

Wil u de e-nieuwsbrief van het VEP blijven ontvangen? Schrijf u in!


Inhoud

1. Lancering van het Vlaams Evaluatieplatform (VEP)
2. Gratis lid worden van het VEP
3. VEP-activiteiten
4. Kalender
5. Ook niet te missen
6. Contactgegevens VEP

 1. Lancering van het Vlaams Evaluatieplatform in het Vlaams Parlement

Op 7 december 2007 werd het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) officieel gelanceerd. Dat gebeurde in zaal 'De Schelp' van het Vlaams Parlement in aanwezigheid van meer dan 200 geïnteresseerden.
Eminente sprekers uit de evaluatiewereld, met name van de Europese Commissie en de European Evaluation Society, hebben het lanceringsevenement opgeluisterd. De deelnemers participeerden aan een panelgesprek met bevoorrechte getuigen en gebruikers binnen de federale, Vlaamse en lokale overheden. Ze kregen ook de gelegenheid om mee vorm te geven aan de thema’s en activiteiten die de komende maanden op de agenda van het VEP zullen staan. Het VEP lanceerde zelf een website: www.evaluatieplatform.be.

Presentaties lanceringsevenement
Meer info over het VEP

 2. Gratis lid worden van het VEP

Het Vlaams Evaluatieplatform wil de uitwisseling van ideeën, ervaringen, kennis en informatie over beleidsevaluatie tussen alle actoren, beleidsdomeinen en bestuursniveaus organiseren en bevorderen.
Die missie kan enkel worden gerealiseerd via een open en laagdrempelig netwerk. Daarom kiest het VEP voor een structuur zonder betalend lidmaatschap.
Wij roepen u dan ook op om gratis lid te worden van het VEP. U ontvangt dan onze nieuwsbrief en uw naam en affiliatie worden desgewenst opgenomen in de ledenlijst.

Meer info over lidmaatschap
Als lid aanmelden

 3. VEP-acitiviteiten

Workshops
Drie keer per jaar (lente, zomer, herfst) organiseert het VEP een workshop van een halve dag rond wisselende thema’s. Het opzet is telkens een presentatie van een ‘voorbeeldcase’, gevolgd door reacties van twee discussanten en een debat met het aanwezige publiek.

Studiedagen
Jaarlijks organiseert het VEP in de winter een dagvullende studiedag over een centraal en actueel thema in beleidsevaluatie. Meerdere sprekers stellen hun visie en ervaringen voor, met voldoende mogelijkheid tot interactie en debat met het publiek.

Ontbijtsessies
Het VEP organiseert op ad hoc basis bijeenkomsten voor een beperkte groep van geïnteresseerden met nationale en internationale personaliteiten in de beleidsevaluatiewereld. Het opzet is gericht op korte en informele ontmoetingen en gedachtewisselingen tijdens een ontbijt.

 4. Kalender

 • Lenteworkshop 2008
  Een beleidsevaluatie plannen en voorbereiden: wat komt er allemaal bij kijken?
  20 maart – 14u00 tot 16u30, Leuven
  De workshop beoogt de uitwisseling van informatie over voorwaarden, succesfactoren en goede praktijken voor het plannen en starten van een ex post beleidsevaluatie.

  Meer info en inschrijving

 • Zomerworkshop 2008
  Valkuilen bij de uitvoering van een beleidsevaluatie: waar(om) loopt het mis?
  19 juni – 14u00 tot 16u30

 • Herfstworkshop 2008
  Doorwerking van beleidsevaluaties: hoe impact meten en vergroten?
  20 november – 14u00 tot 16u30

 • Studiedag 2009
  Indicatoren en beleidsevaluatie
  23 januari 2009 – 09u30 tot 16u30


  Meer info over de zomer- en herfstworkshops en de studiedag in een volgende nieuwsbrief.

Geef uw suggesties door voor workshops, studiedagen, ontbijtsessies via contact@evaluatieplatform.be

 5. Ook niet te missen

 • EASY-ECO Conference: “Governance by Evaluation: Institutional Capacities and Learning for Sustainable Development”
  11-14 maart, Wenen. Organisator: EASY-ECO. (Meer...)

 • Vorming: “Meten van outputs en beleidseffecten: hoe smart-indicatoren aanmaken?”
  3 dagen: 24 en 29 april en 6 mei, Brussel. Organisator: Vlaamse Overheid, Agentschap voor Overheidspersoneel. (Doelgroep beperkt tot ambtenaren van de Vlaamse Overheid). (Meer...)

 • Workshop: “Beleidsevaluatie: doel of middel?” tijdens het ‘Politicologenetmaal’
  29-30 mei, Nijmegen. Organisatoren: Studiedienst van de Vlaamse Regering en UGent, Vakgroep Politieke Wetenschappen. (Meer...)

 • Workshop: “The Institutionalization of Evaluative Practices in Public Policy Issues and Challenges”
  met dr. Ray Rist (Wereldbank) en prof. dr. Frans Leeuw (Universiteit Maastricht)
  3 juni, Antwerpen. Organisator: UA, Institute of Development Policy and Management. (Meer...)

 • Symposium: “Policy and Programme Evaluation in Europe: Cultures and Prospects”
  2-4 juli, Straatsburg. Organisatoren: Société Française de l’Evaluation (SFE) i.s.m. Deutsche Gesellfschaft für Evaluation (DeGEval). (Meer...)

 • Bi-annual Conference European Evaluation Society (EES): “Building for the future: Evaluation in governance, development and progress”
  1-3 oktober, Lissabon. Organisator: European Evaluation Society. (Meer...)

 • Vorming: “Beleidsevaluatie”
  16 en 23 oktober 2008, Leuven. Organisator: Instituut voor de Overheid, KULeuven. (Meer...)

Geef uw aankondigingen door via contact@evaluatieplatform.be

 6. Contactgegevens VEP

Vlaams Evaluatieplatform - VEP

Secretariaat VVBB
p/a Instituut voor de Overheid
Parkstraat 45 bus 3609
3000 Leuven

< contact@evaluatieplatform.be >
Tel: 016 32 32 70
Fax: 016 32 32 67

Bezoek de website van het VEP voor updates en actuele informatie:
www.evaluatieplatform.be


Wil u de e-nieuwsbrief van het VEP blijven ontvangen? Schrijf u in!

© VEP Vlaams Evaluatieplatform - www.evaluatieplatform.be - contact@evaluatieplatform.be

 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 17-02-2009
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven